kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
4bPRAWO KARNE

 

 

Jako Adwokat karny występuję w roli obrońcy osób oskarżonych o popełnienie różnych przestępstw oraz jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych po przez zachowanie innych osób. W sprawach karnych dobry adwokat pełni bardzo ważną rolę, albowiem rodzaj spraw wymaga ciągłej uwagi w postaci stałego kontaktu z sądem i prokuraturą.

Pracując w charakterze adwokata karnego zdobyłem duże doświadczenie i wiedzę w sprawach karnych, dlatego podejmuje się reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących każdego przestępstwa. Zapewniam Klientom profesjonalną obsługę prawną na przestrzeni całego postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

 – Obrona oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
– Sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych
– Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
– Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
– Sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
– Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych.
– Reprezentowanie skazanego na etapie wykonania kary

Poniżej przedstawiam przykładowe sprawy jakimi zajmuję się w pracując charakterze adwokata karnego:

– za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
– posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających;
– wszelkie sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych;
– oskarżeń o oszustwa i wyłudzenia;
– wypadków drogowych, pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach;
– pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu;
– oskarżeń o kradzieże, w tym dokumentów, danych i tożsamości;
– rozbojów, zabójstw;
– Cyberprzestępstw np. związanych z walutą wirtualną;
– fałszerstw dokumentów i pieniędzy;
– prania pieniędzy;
– wniosek o dozór elektroniczny;

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o kontakt:

Adwokat karny Wrocław – Paweł Marchewka

telefon 731 002 140

ul. Jęczmienna 10/8, 53-507 Wrocław

KONTAKT