kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
4bPrawo Rodzinne

 

 

Rozwody

Kancelaria świadczy usługi reprezentacji klientów w toku postępowania o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu. Wieloletnie doświadczenie w zastępowaniu powodów oraz pozwanych w sprawach rozwodowych pozwala nam w sposób skuteczny dbać o interes naszego mocodawcy.

 

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny może wystąpić w konfiguracji różnych podmiotów i tak na przykład: między dzieckiem a rodzicami i na odwrót, między byłymi małżonkami, między dziadkami i wnukami oraz na odwrót. W każdej z tych sprawach kancelaria występuje jako pełnomocnik i dba o zabezpieczenie interesu swojego klienta.

 

Ochrona Praw Dziecka

Strach, to nie jest sposób na wychowanie. Ochrona praw wszystkich dzieci, to jedno z najważniejszych zadań, przed jakim stoi dzisiejsza cywilizacja. Moja kancelaria prowadzi sprawy cywilne oraz karne służące ochronie dzieci.

 

Podział majątku

Rozwiązanie małżeństwa często wiąże się z potrzebą podzielenia wspólnego majątku. Obecnie prawo przewiduje dwie drogi rozwiązania tych kwestii, czyli w drodze stosownej umowy oraz sądową. W obu przypadkach kancelaria reprezentuje swoich klientów dążąc do skutecznego zrealizowania och oczekiwań.

KONTAKT