kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
2bUPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

 

W świecie pełnym pułapek zastawianych przez Banki oraz inne instytucje finansowe coraz więcej osób traci płynność finansową i przestaje regulować swoje zobowiązania. Nie jednokrotnie dodatkowym problemem jest utrata pracy lub choroba, które miały wpływ na powstanie problemów finansowych. Upadłość konsumencka służy oddłużaniu osób fizycznych i ma w efekcie przywrócić daną osobę do normalnego funkcjonowania.

  • – Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • – Reprezentacja na etapie sądowym
  • – Reprezentacja na etapie ogłoszonej upadłości konsumenckiej
  • – Prowadzenie negocjacji z wierzycielami
KONTAKT