kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
14-02
2017

Bezskuteczna egzekucja wobec spółki

Niniejszy wpis powstał na kanwie sytuacji jaka miała miejsce w mojej kancelarii kilka tygodni temu i była de facto powieleniem pojawiających się już wcześniej wydarzeń.

Do kancelarii przyszedł człowiek, który posiadał tytuł wykonawczy wydany przeciwko pewnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz postanowienie komornika w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności. Osoba ta chciała, aby doradzić jej co zrobić z takim niewypłacalnym dłużnikiem. Dodam tylko, że czas jaki upłynął między datą doręczenia temu człowiekowi postanowienia o umorzeniu a wizytą u mnie, to blisko 6 miesięcy.

Otóż postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności w sprawie przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie kończy sprawy. Napisze więcej, sprawa dopiero się rozwija. Wierzyciel ma możliwość wystąpienia z pozwem na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki.
Podstawowe warunki jakie mają zostać spełnione, to bezskuteczność egzekucji wobec spółki oraz istnienie osób fizycznych, które były członkami zarządu tejże spółki i da się im przypisać odpowiedzialność za zobowiązania kierowanego podmiotu.
Wygranie sprawy wytoczonej członkom zarządu spowoduje uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko nim, co w efekcie umożliwi skierowanie egzekucji do ich prywatnego majątku.

W sprawie człowieka, który trafił do mojej kancelarii okazało się, że faktycznie członkowie zarządu posiadają stosowny majątek i obecnie sąd na etapie postępowania sądowego o zapłatę na mój wniosek zabezpieczył ten majątek w celu ochrony prawnej roszczenia mojego klienta. W przypadku wygrania sprawy mój klient będzie miał łatwą drogę do odzyskania swojej należności.

Nadmienić muszę, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 299 k.s.h. nie jest postępowaniem prostym i wskazane jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, a ponadto warto zadbać o weryfikację stanu majątkowego potencjalnych dłużników, czyli pozwanych członków zarządu, aby ocenić szanse przyszłej egzekucji – w czym również pełnomocnik pomoże.

KONTAKT