kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
14-02
2017

Założenia upadłości konsumenckiej

W niniejszym wpisie przybliżę instytucję upadłości konsumenckiej, o którą coraz częściej pytają osoby odwiedzające kancelarię. Całość zagadnienia jest na tyle obszernym tematem, że rozważania nad nim przedstawię w kilku oddzielnych artykułach. Dzisiaj przeanalizuję ogólne założenia upadłości konsumenckiej.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Przepisy prawa regulujące upadłość konsumencką znajdują się w ustawie prawo upadłościowe od artykułu 4911 do 49123.

Podstawowym ich założeniem jest oddłużenie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i posiadają, co najmniej jednego wierzyciela. Ustawodawca, co prawda nie określił wprost górnej granicy liczby wierzycieli, jednakże wskazał, że „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Zatem, dłużnik, który będzie posiadał znaczną liczbę wierzycieli w ocenie sądu może zostać uznany za osobę, która doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przykładem takiej sytuacji jest tak zwana spirala długów. Dłużnik zaciąga, co rusz kolejne zobowiązania, przy jednoczesnym nieregulowaniu tych wcześniejszych. Nie jest, to oczywiście sytuacja jednoznaczna i każdorazowo podlega ocenie sądu. W kolejnych artykułach ten temat będę na pewno rozszerzał.

Co ważne dłużnik nie ma obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką. Ustawodawca przewidział tę instytucję, jako przywilej dłużnika, który w sytuacji swojej niewypłacalności będzie miał możliwość częściowego lub całkowitego oddłużenia. Wiele osób ma problem z właściwą oceną swojej sytuacji finansowej i ustaleniem momentu niewypłacalności. Pomocne w tej materii są przepisy zawarte w art. 10 i 11 ustawy prawo upadłościowe. Te zagadnienie również poruszę w sposób szczegółowy w jednym z kolejnych wpisów.

Dłużnik przygotowując wniosek o ogłoszeni upadłości konsumenckiej będzie zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza, a w nim między innymi do wskazania listy wierzycieli i posiadanego majątku. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego w zakresie osoby konsumenta, niezależnie, z jakim skutkiem, blokuje możliwość zgłoszenia nowego wniosku na okres najbliższych dziesięciu lat. Należy pamiętać, że sąd ogłasza upadłość konsumencką, ale przeprowadza ją syndyk i to on będzie miał wgląd do większej części życia dłużnika. W tej sytuacji każdy dłużnik musi w sposób rzetelny przeanalizować swoją sytuację i ocenić, czy spełnia przesłanki do złożenia wniosku oraz czy nie ma innych możliwości rozwiązania tej sytuacji. W takiej analizie niezbędną pomoc udzieli adwokat, który znając całokształt przepisów prawa znajdzie dla swojego klienta najlepsze wyjście z danej sytuacji.

Sąd ogłaszając upadłość konsumencką może w części lub w całości umorzyć długi dłużnika. W tym zakresie, w jakim owe długi zostają w mocy, sąd nakazuje ich spłatę określając harmonogram spłaty, przy czym sąd uwzględnia możliwości finansowe dłużnika.

Tak przedstawiają się bardzo ogólne cechy charakterystyczne postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W kolejnych wpisach będę rozwijał to zagadnienie poruszając między innymi kwestie przesłanek negatywnych owego wniosku, spirali długów, praktycznych konsekwencji zgłoszenia wniosku i wiele innych.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.
Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka-sposób na nowe życie
praktyczny poradnik.

KONTAKT