kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
14-02
2017

Windykacja długów

Biuro informacji kredytowej wskazało, że w 2014 roku Polacy zaciągnęli zobowiązań finansowych na kwotę około 70 miliardów złotych. Niestety, 25 % z tych osób nie spłaca swoich długów. Do tego trzeba dodać przedsiębiorstwa, które w obrocie gospodarczym między sobą również często kupują z odroczonym terminem płatności a następnie nie regulują wystawionych faktur.

Taki stan rzeczy sprawił, że obecnie w Polsce mamy blisko 8 milionów dłużników, którzy nie płacą swoich zobowiązań na czas lub nie płacą wcale. Zatem, co 5 Polak jest dłużnikiem.

Stąd, od wielu lat w naszym kraju wzrasta zainteresowanie branżą windykacyjną. Polski system prawa wyznaczył, jako organ egzekucyjny komornika sądowego, za którego pośrednictwem wierzyciele mogą dochodzić swoich należności. Niestety, taki schemat już się nie sprawdza. Skuteczność działań komorniczych jest mizerna. Jak wskazują statystyki średnio wynosi około 12 %. Trzeba uczciwie przyznać, że nie jest to wyłączna wina komorników. Po pierwsze przepisy prawa w Polsce chronią dłużników i wielu przypadkach utrudniają wierzycielowi egzekwowanie swoich praw. Po drugie, dłużnicy są coraz bardziej zorganizowani i dobrze planują swoje działania, często „ukrywając” majątki. Po trzecie, komornicy polubili pracę za biurkiem i bardzo rzadko potrafią wykonać prawidłowe czynności terenowe, które dotychczas były realnym „batem” na niesfornych dłużników.

Dlatego niezbędne jest wsparcie całego procesu windykacji po przez profesjonalne działanie. Najlepszym wyjściem jest zlecenie takiej sprawy adwokatowi. Już na etapie przed sądowym podejmie on próby polubownego zakończenia sprawy. Co więcej, będzie on mógł ustalić sytuacje finansową dłużnika oraz jego majątek. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to adwokat przeprowadzi postępowanie sądowe a następnie będzie współpracował z komornikiem w celu zwiększenia skuteczności jego działania. W procesie windykacji często podejmowane są dodatkowe działania, które w sposób pośredni służą odzyskaniu pieniędzy. Do takich działań należą wyjawienie majątku, postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. We wszystkich tych postępowaniach niezbędna będzie pomoc adwokata, który poprzez swoją wiedzę i doświadczenie obierze odpowiednią taktykę na egzekucję pieniędzy od danego dłużnika.

Na koniec ponownie odwołam się do statystyk. Co drugi dłużnik wskazuje, że jego problemy finansowe zaczęły się od niespłacenia długów przez jego dłużników. Często problem z wyegzekwowaniem swoich należności może przełożyć się na naszą zdolność regulowania zobowiązań na bieżąco. Zatem, musimy zadbać o skuteczną windykację osób nam dłużnych, aby samemu nie stać się dłużnikiem.

W kolejnych wpisach będę w bardziej szczegółowy sposób opisywał elementy składające się na proces windykacji oraz jego skuteczny przebieg.

KONTAKT