kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
24-03
2017

Upadłość konsumencka a długi gospodarcze

Nie odkrywam Ameryki wskazując, że podstawowym założeniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta. Ustawodawca przewidział również możliwość pomocy osobom, które w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są konsumentami, ale wcześniej prowadziły działalność gospodarczą.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Sytuacja komplikuje się w momencie kiedy ów dłużnik posiada długi związane z działalnością gospodarczą. Aktualnie obowiązujące przepisy nie zabraniają wprost przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, jednakże sąd musi zweryfikować jeden bardzo ważny element. Sąd w takiej sytuacji zbada, czy dłużnik zamykając działalność gospodarczą był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie dla dalszego postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ustawa prawo upadłościowe określa, że „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości”. Zatem, jeśli sąd uzna, że dłużnik był zobowiązany taki wniosek złożyć, a tego nie zrobił, to oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Taka jest zasada. Aczkolwiek, w mojej praktyce zawodowej spotkałem się z różnymi stanami faktycznymi i nauczyłem się, że każda sprawa jest inna. Każdą sprawę należy przedstawić wskazując jej szczególne, indywidualne cechy i podkreślając te przesłanki, które działają na korzyść ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rzymska paremia „prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne” znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa upadłościowego dotyczących upadłości konsumenckiej. Sąd nawet gdy ma podstawy, aby oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przeprowadzić postępowania jeśli, jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

To na dłużniku ciąży obowiązek udowodnienia okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Co więcej, to dłużnik musi wyartykułować swoje żądania, przedstawić sprawę w korzystnym dla siebie świetle. Wielokrotnie udawało mi się uzasadnić wnioski o upadłość konsumencką w sposób skuteczny i doprowadzić do umorzenia długów związanych z działalnością gospodarczą, również wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Pamiętać trzeba, że rzeczone względy słuszności są wyjątkiem od reguły i powołanie się na nie w toku postępowania musi mieć swoje mocne uzasadnienie w stanie faktycznym.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.
Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
Upadłość konsumencka-sposób na nowe życie
praktyczny poradnik.

KONTAKT