kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
20-05
2017

Zmiany dla rodziców

Jak donosi branżowa prasa szykują się spore zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich. Obecnie kobieta po urodzeniu dziecka ma możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, co w efekcie daje szansę na łącznie około 12 miesięcy płatnego urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Ojciec ma prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego pod warunkiem, że w tym samym czasie nie będzie korzystała z niego matka. Łączny czas urlopu rodzicielskiego nie może, co do zasady, przekroczyć 32 tygodni.

Unijny urzędnicy pracują obecnie nad dyrektywą, która ma służyć aktywizacji kobiet po porodzie i w ramach tejże dyrektywy przewidziane są znaczące zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego. Podstawowa zmiana, to urlop dla ojca dziecka w wymiarze 4 miesięcy. Jeśli ojciec nie wykorzysta tego urlopu, to nie ma możliwości przeniesienia go na matkę dziecka. Urlop w tej części przepadnie.

Kobiecie po urodzeniu dziecka nadal będzie przysługiwał urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni oraz urlop rodzicielski w wymiarze 4 miesięcy (łącznie niecałe 9 miesięcy). Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać do ukończenia 12 roku życia dziecka (obecnie do 6 roku).
Rozszerzona ma zostać ochrona rodziców, którzy wrócili do pracy. Będą oni mogli zgłosić wniosek o objęcie ich elastyczną organizacją pracy (np. indywidualnym rozkładem czasu pracy, telepracą).

Zmian będzie więcej, więc należy z uwagą obserwować rozwój tej sprawy. Już dziś system urlopów „po porodowych” i ochrony rodziców są na tyle skomplikowane, że aby w sposób całkowity spożytkować wszystkie możliwości i uniknąć pułapek stawianych przez pracodawców, często trzeba skorzystać z porady adwokata.

KONTAKT