kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
30-06
2017

Zmiany w rejestracji spółki

Po kilku latach trwania swego rodzaju eldorado w przedmiocie zakładania i rejestracji elektronicznych spółek politycy rozpoczęli proces formalizowania serwisu S24. Kilka znaczących zmian już za nami a największa na dniach wejdzie w życie.
Rejestrowanie spółek przez Internet, to jeden z objawów dostosowania się ustawodawcy do postępu technicznego, jaki nastąpił w otaczającym nas świecie. Za pośrednictwem serwisu S24 założenie i zarejestrowanie w KRS jednej ze spółek opisanych w kodeksie spółek handlowych jest możliwe w czasie 24 godzin. Wszystkie podpisy składane np. na umowie spółki można wykonywać poprzez podpis elektroniczny profilu MS. Jednym zdaniem „łatwo, miło i przyjemnie”.

Aktualnie linia polityczna w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej kładzie duży nacisk na skrupulatną weryfikację przedsiębiorców. Kolejnym etapem zmian jest zlikwidowanie możliwości podpisywania pism profilem MS. Od dnia 12 lipca 2017r. podpisywanie dokumentów na Portalu będzie możliwe wyłącznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Powyżej opisana zmiana zapewne spowoduje, że ilość spółek rejestrowanych przez serwis S24 ulegnie zmniejszeniu. Dzisiaj założenie profilu MS trwa około 1 minuty i już można podpisywać pisma. Podejmowanie czynności z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP będzie zajmowała znacznie więcej czasu i obarczone będzie zdecydowanie większą ilością danych podlegających weryfikacji.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego takie rozwiązanie będzie pozwalało ograniczyć ryzyko, że spółkę zakłada się na osobę, która nawet o tym nie wie, co obecnie ma zapewne czasami miejsce.

W kolejnym wpisie będę informował o innych zmianach w związku z procesem rejestracji spółek wymienionych w kodeksie spółek handlowych.

KONTAKT