kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
20-09
2017

Podstawowe prawo oskarżonego – milczeć!

W toku wieloletniej pracy przy postępowaniach karnych zauważyłem wiele prawidłowości w zakresie zachowania podejrzanych/oskarżonych podczas ich przesłuchań. Kolokwialnie rzecz nazywając wiele osób mówi, to co im ślina na język przyniesie. Co więcej, bardzo często osoby te dają się wciągnąć w rozmowę z przesłuchującym policjantem/prokuratorem i zauroczeni miłą atmosferą otwierają się.

Potrzebujesz pomocy w temacie sprawy karnej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Niniejszy wpis nie ma być nauką technik jakie pojawiają się w toku przesłuchania, ale ma uwypuklić podstawowe prawa podejrzanego/oskarżonego.
Polskie przysłowie, które brzmi „mowa jest srebrem a milczenie złotem”, obrazuje sytuację podejrzanych i oskarżonych w sposób bardzo trafny. Na podstawie artykułu 175 kodeksu postępowania karnego „Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.”. Cytowany przepis nie wymaga wnikliwej analizy, albowiem należy go rozumieć i stosować wprost. Oskarżony ma prawo bez podania przyczyny odmówić składania wyjaśnień w ogóle lub może odmówić odpowiedzi na konkretne pytania. Idąc dalej należy wskazać, że oskarżony ma prawo odpowiadać tylko na pytania obrońcy. Możliwość jaką dla oskarżonych przewidział ustawodawca musi być wykorzystywana roztropnie, albowiem w zależności od kontekstu sąd subiektywnie oceni postawę oskarżonego. Bardzo ważne jest, to że przepis ten stosuje się również do podejrzanych.

Niezależnie od wszystkiego, trzeba pamiętać, że milczenie zawsze będzie lepszym rozwiązaniem niż mówienie rzeczy niepotrzebnych i szkodliwych. Jednocześnie nadmienić trzeba, że odmówienie składania wyjaśnień na etapie postępowania przygotowawczego nie tamuje ewentualnego wyjaśniania na późniejszych etapach sprawy.

Na swoiste niebezpieczeństwo narażona jest osoba działająca bez profesjonalnego obrońcy. Musi ona w sposób szczególny zwrócić uwagę na kwestie korzystania ze swoich procesowych praw. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy podejrzany, działający bez obrońcy, podczas przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanych mu czynów. Następnie zwracają się do danego adwokata chcąc zlecić mu obronę ich osoby na dalszych etapach sprawy, albowiem czują się niewinni. Jakże popularna sytuacja. Podejrzany zmienia zdanie i twierdzi przemiennie, że jest winny albo, że nie jest winny. Oczywiście ma do tego prawo, ale to sędzia orzekający w sprawie oceni zachowanie oskarżonego w procesie i podejmie decyzje w zakresie stosownego wyroku. Zatem, jeśli nie wiesz jak się bronić, to po prostu milcz. Następnie zleć sprawę adwokatowi, który w porozumieniu z Tobą ustali strategię działania. Błędy popełnione na początkowym etapie sprawy będą miały doniosłe znaczenie przez cały jego przebieg i wpłynął na wyrok sądu.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tematyce karnej:
Jak uniknąć więzienia? Sprawdź.
posiadanie niekarane. Sprawdź.
Pranie pieniędzy. Sprawdź.

KONTAKT