kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
24-07
2018

Rozwód – krótki przewodnik

W 2017r. około 34 procent zawartych małżeństw w Polsce została rozwiązana w skutek orzeczonego rozwodu. Łącznie we wskazanym roku było w naszym kraju ponad 65 tysięcy rozwodów. Każdy rozwód wiąże się z postępowaniem sądowym, którego przebieg jest uzależniony od wielu czynników.

Swego rodzaju definicja rozwodu została umieszczona przez ustawodawcę w art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i brzmi „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.”.

Wielu Klientów pytało mnie przy okazji spraw z zakresu rozwodów i separacji, czy drugi małżonek może nie zgodzić się na rozwód. Odpowiedź najczęściej ich zaskakiwała. Tak, pozwany małżonek może nie zgodzić się na rozwód, ale sąd będzie tym związany w sytuacji kiedy powodem jest małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W innych przypadkach sprzeciw małżonka, czy też brak zgody na rozwód jest wyrażeniem jego stanowiska w sprawie, ale nie ma bezpośredniego znaczenia w przedmiocie możliwości dalszego procedowania. Zatem, nie wygląda to tak jak na filmach gdzie przedstawiany jest obraz, w którym brak zgody pozwanego małżonka niweczy całe postępowanie.

Trzeba również pamiętać, że „mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”. W pozostałych przypadkach rozwód musi zostać przez sąd orzeczony.

Orzeczenie rozwodowe może odbyć się z orzeczeniem winy albo bez tego elementu. Naturalnie, postępowania w toku, w których trwa wykazywanie winy jednego lub obojga małżonków są dłuższe i cięższe. Praktycznie zawsze wiąże się to z rozbudowanym postępowaniem dowodowym.

Ponadto, „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.” oraz „Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.”.

Jak w każdym procesie możliwe jest uzgodnienie wielu elementów przyszłego rozstrzygnięcia przez strony postępowania ograniczając w ten sposób wysokość wydatków na sprawę oraz czas takowego postępowania.

Trudność postępowań w przedmiocie rozwodu polega właśnie na wielowątkowości tych spraw, czyli tak naprawdę na potrzebie skupienia się na kilku częściach składowych sprawy przy jednoczesnym uczestniczeniu w rozbudowanym postępowaniu dowodowym. Brak doświadczenia w tego typu sprawach może być przyczyną niezadowalającego rezultatu końcowego.

Kancelaria prowadzi szereg spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym postępowań rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

KONTAKT