kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
17-11
2018

Jak uniknąć więzienia?

Wielu sprawców przestępstw nie zdaje sobie sprawy z istnienia instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, dzięki której może uniknąć karalności za dane przestępstwo.

Potrzebujesz pomocy w temacie sprawy karnej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Istotne jest spełnienie kumulatywne kilku przesłanek:
• Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;
• Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
• Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne;
• Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przypuszczenie, że sprawa mimo braku kary będzie przestrzegał porządku prawnego;
• Popełnione przestępstwo jest zagrożone karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd może podjąć stosowną decyzję w zakresie warunkowego umorzenia postępowania karnego na wniosek oskarżonego, oskarżyciela publicznego lub z urzędu.
Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby , który wynosi od roku do 3 lat.
Sprawca wobec którego warunkowo umorzono postępowanie może zostać oddany przez sąd pod dozór kuratora osoby godnej zaufania (w tym instytucji, organizacji, stowarzyszenia).
Na sprawcę sąd obligatoryjnie nakłada obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązkę.
Warto pamiętać, że bardzo rzadko prokurator zaproponuje warunkowe umorzenie postępowania w toku negocjacji w trybie art. 335 k.p.k., dlatego warto zastanowić się przed zgodzeniem się na złożenie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

Przypomnę, że zapewniam obsługę prawą w zakresie wszystkich spraw karnych.
Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731002140 lub mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tematyce karnej:
Pranie pieniędzy. Sprawdź.
posiadanie niekarane. Sprawdź.
podstawowe prawa oskarżonego. Sprawdź.

KONTAKT