kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
06-02
2019

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Roszczenia majątkowe, co do zasady ulegają przedawnieniu. Pozwany (dłużnik) może poprzez zgłoszenie zarzutu przedawnienia uchylić się od odpowiedzialności zapłaty za dług, który uległ owemu przedawnieniu.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Przepisy prawa dopuszczają możliwość, aby dłużnik zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia. Musi to nastąpić po upływie terminu przedawnienia. Inaczej takie zrzeczenie się jest nieważne.

W praktyce zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia oznacza, że wierzyciel może skutecznie dochodzić przed sądem zapłaty za dług, który w pewnym momencie stał się przedawniony.
Oświadczenie woli w zakresie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia nie wymaga szczególnej formy, co więcej może być wykonane nie tylko w sposób wyraźny, ale również dorozumiany.

Najczęściej zrzeczenie się zarzutu przedawnienia następuję w związku z naciskami ze strony wierzyciela, który wykorzystując np. swoją mocniejszą pozycję w danym stanie faktycznym (wynajmujący-najemca mieszkania komunalnego), doprowadza do podpisania przez dłużnika porozumienia o spłacie długu, przy jednoczesnym oświadczeniu dłużnika, że uznaje roszczenie i zrzeka się zarzutu przedawnienia.

Odwołanie takiego oświadczenia w praktyce jest bardzo trudne, a nie jednokrotnie niemożliwe, jednakże każdorazowo należy skontaktować się z dobrym adwokatem, który oceni możliwości konkretnych działań w sprawie.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT