kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
28-02
2019

Upadłość konsumencka a długi w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Moja dotychczasowa praktyka w sprawach upadłości konsumenckiej wskazuje, że bardzo duża grupa osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości, to osoby posiadające zadłużenie w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Oczywiście podstawowe pytanie tych osób dotyczy możliwości umorzenia długów publicznoprawnych takich jak nieopłacone składki w ZUS, czy nieuregulowane zobowiązania podatkowe.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

https://www.youtube.com/shorts/8UWNbD_BjEw

Odpowiedzi na pytania związane z tym jakie długi mogą być umorzone musimy szukać w Ustawie Prawo upadłościowe, a konkretnie w art. 491 ze znaczkiem 21 tejże ustawy. Cytując ustawę należy wskazać, że „Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.”.

Wskazana lista wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu jest katalogiem zamkniętym. Przepisy innych ustaw, mam na myśli np. Ordynację podatkową są przepisami ogólnymi w relacji do Ustawy Prawo upadłościowe i tym samym podporządkowują się jej zapisom. Zatem, jeśli dany rodzaj wierzytelności nie jest wymieniony w rzeczonym katalogu, to może zostać umorzony w ramach postępowania upadłościowego.

Wniosek z tego płynie następujący. Zobowiązania publicznoprawne takie jak nieopłacone składki w ZUS, czy nieuregulowane zobowiązania podatkowe mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego w sprawie dłużnika-konsumenta.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT