kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
05-06
2019

Odpowiedzialność za długi czynszowe

Odpowiedzialność za długi czynszowe, to jedna z najważniejszych kwestii w tematyce zadłużenia na rzecz Gminy.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za długi czynszowe względem Gminy odpowiada każdy pełnoletni lokator danej nieruchomości. Zatem, spełnione muszą być dwa warunki. Osoba musi być pełnoletnia oraz musi mieszkać w nieruchomości, której dotyczy sprawa. Ważnym jest, że zamieszkanie nie równa się zameldowanie. Nie każdy zameldowany będzie mieszkał w danej nieruchomości oraz nie każdy mieszkający jest zameldowany.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że gmina ma prawo żądać zapłaty długów czynszowych od osób, które zamieszkiwały daną nieruchomość w okresie, za jaki dochodzona jest należność.

W sprawie odpowiedzialności za długi czynszowe umowa najmu nie jest decydująca. Nie trzeba być stroną umowy, aby odpowiadać za długi czynszowe. Aczkolwiek, najemca (strona umowy) odpowiada za długi czynszowe niezależnie gdzie mieszka. W przypadku najemcy wiążący jest fakt zawarcia umowy najmu oraz jej trwania. Nawet jeśli najemca wyprowadził się z nieruchomości, ale nie wypowiedział umowy najmu, to będzie odpowiadał za długi czynszowe.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT