kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
02-07
2019

Adwokat Karny jazda po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków może stanowi przestępstwo opisane w art. 178a Kodeksu karnego lub wykroczenie opisane w art. 87 Kodeksu wykroczeń. Jako adwokat karny prowadzę wiele takich spraw.

Potrzebujesz pomocy w temacie sprawy karnej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Jazda po alkoholu
Hipoteza przepisu zawartego w art. 178a kodeksu karnego używa określenia „stan nietrzeźwości”. Czym jest ów stan dowiadujemy się z art. 115 Kodeksu karnego, z którego treści wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Zatem, w sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu, którego zawartość we krwi przekroczy 0,5 promila, to przestępstwo.

Kodeks wykroczeń przewiduje poprzez art. 87 karalność za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zgodnie z art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „stan po użyciu alkoholu” zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Odpowiednio 0,1 do 0,25 mg.

Wniosek z powyższego jest prosty. Osoba prowadząca pojazd pod wpływem alkoholu, którego zawartość przekracza 0,2 promila lub 0,1 mg narusza przepisy prawa.

Jazda po alkoholu kary
Przestępstwo opisane w art. 178a Kodeksu karnego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku recydywy wymiar kary może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń wyznacza sankcje w postaci kary aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.
W obu przypadkach sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu obrona
W przypadku przestępstw istnieje możliwość skorzystania z wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Podstawę stanowi art. 66 kodeksu karnego. Taki wniosek ma sens tylko w tych sprawach, w których nie jest możliwe podjęcie obrony prowadzące do uniewinnienia oskarżonego.

W sprawach wykroczeniowych pomocny jest art. 39 kodeksu wykroczeń, który daje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary albo odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego np. zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeżeli podjęta jest próba uniewinnienia oskarżonego, to trzeba dostarczyć sądowi odpowiedni materiał dowodowy, który pozwoli na uzasadnienie tezy o niewinności oskarżonego. Przydatne okazać się mogą dowody z opinii biegłych np. z zakresy toksykologii chemicznej. Życie zawodowe dostarcza licznych przykładów, że istnieje szereg dowodów, które mogą poprawić sytuację procesową oskarżonego.

Praktyka pracy adwokata karnego wskazuje, że prawidłowa ocena sprawy wymaga osobistej konsultacji prawnej. Dopiero wówczas możliwe jest odpowiednie przygotowanie strategii procesowej.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tematyce karnej:
Jak uniknąć więzienia? Sprawdź.
posiadanie niekarane. Sprawdź.
podstawowe prawa oskarżonego. Sprawdź.

KONTAKT