kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
04-07
2019

Abolicja czynszowa Wrocław 2019

Jednym z najciekawszych tematów przy długach czynszowych we Wrocławiu jest abolicja jaką Gmina Wrocław przygotowała dla dłużników.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Bardzo wiele osób pyta mnie, czy opłaca się korzystać z tego programu oraz na co uważać podpisując ewentualne porozumienia.
Podstawowa kwestia jest taka, że każdy za nim zacznie rozmawiać z Gminą powinien skonsultować się z kancelarią adwokata Pawła Marchewki.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy abolicja czynszowa we Wrocławiu jest korzyścią dla dłużników. Na pewno jeśli jest korzystna, to nie dla wszystkich i nie w każdej sytuacji.
Podstawowa rzecz jest taka, że abolicja czynszowa we Wrocławiu obejmuje tylko roszczenia, które powstały do 31 grudnia 2016r. Zatem, w znacznej części obejmuje takie wierzytelności, które są już przedawnione. Odzyskanie ich może okazać się niemożliwie, a już na pewno bardzo trudne. Ewentualna korzyć dla lokatora będzie wtedy, jeśli przeciwko danemu dłużnikowi istnieje już tytuł wykonawczy obejmujący roszczenie, które na dzień wnoszenia pozwu było przedawnione. Taki dłużnik może skorzystać z omawianej abolicji, albowiem realnie jest zagrożony egzekucją całego długu. Jeśli jednak takiego tytułu wykonawczego nie ma, a Gmina dopiero będzie występować z pozwem o zapłatę roszczenia, które w znacznej części jest przedawnione, to taką sprawę moja kancelaria wygra dla klienta. Abolicja nie będzie potrzebna.

Sporym problem może też okazać się treść ewentualnego porozumienia, które jest niezbędne przed zastosowaniem umorzenia, a zapewne będzie wymagało od dłużnika uznania roszczenia oraz zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Zatem, w przypadku niewywiązania się z porozumienia dłużnik do spłaty będzie miał cały dług, nawet ten, który wcześniej był przedawniony.

Podkreślę najważniejsze, że przed udaniem się do Gminy Wrocław, warto spotkać się ze mną, w celu weryfikacji sprawy i ustalenia, czy abolicja będzie pomocna, czy wpędzi Was w większe problemy.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT