kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
22-08
2019

Adwokat Karny posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków w Polsce jest karane na podstawie art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako adwokat karny bardzo często bronię osób zatrzymanych w związku z posiadaniem narkotyków.

Potrzebujesz pomocy w temacie sprawy karnej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Posiadanie narkotyków jako przestępstwo
Jak zostało już wspomniane posiadanie narkotyków jest karane. Trzeba jednak rozróżnić kilka podstawowych stanu faktycznych, które w dużej mierze zależą od ilości posiadanych narkotyków oraz kontekstu w ramach którego zatrzymany nimi dysponował.
Trzy podstawowe sytuacje, to:
• zatrzymanie osoby w związku z posiadaniem narkotyków w ilości nieznacznej na własny użytek;
• zatrzymanie osoby w związku z posiadaniem narkotyków na własny użytek;
• zatrzymanie osoby w związku z posiadaniem narkotyków w celu ich dystrybuowania;

Zatem, w zależności od ilości posiadanych narkotyków, okoliczności ich posiadania i ich przeznaczenia, będą podejmowane dalsze stosowne działania organów ścigania. Tym samym obrona takiego podejrzanego/oskarżonego będzie swego rodzaju odpowiedzią na te działania.
Pracując jako adwokat karny we Wrocławiu prowadziłem dużo spraw związanych z posiadaniem narkotyków. Zdobyte doświadczenie pozwala mi z całą stanowczością wskazać, że podjęcie obrony w sprawie jest nie tylko prawem podejrzanego/oskarżonego, ale też podstawowym obowiązkiem.

Posiadanie narkotyków obrona
Jest co najmniej kilka możliwości podjęcia skutecznej obrony w sprawie posiadania narkotyków. W dużej mierze wybór odpowiedniej strategii zależy od stanu faktycznego. Warto wspomnieć, że w przypadku zatrzymanie osoby w związku z posiadaniem narkotyków w ilości nieznacznej na własny użytek, możliwe jest zastosowanie umorzenia postępowania. Oczywiście kluczowe okaże się odpowiednia argumentacja po stronie obrony.
Najczęstszy błąd popełniany przez podejrzanych, to szybie przyznanie się do winy i złożenie obszernych wyjaśnień. Stanowczo trzeba zanegować taką postawę, albowiem z punktu widzenia obrony jest to „gol samobójczy”.
Na wstępie trzeba ocenić, czy celem jest uniewinnienie, czy osiągnięcie możliwie małej kary lub warunkowe umorzenie postępowania. Wiedząc jaki jest stan faktyczny, jakie są możliwości, wyznaczamy cele, które realizuje poprzez skuteczną obronę.

Praktyka pracy adwokata karnego wskazuje, że prawidłowa ocena sprawy wymaga osobistej konsultacji prawnej. Dopiero wówczas możliwe jest odpowiednie przygotowanie strategii procesowej.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tematyce karnej:
Jak uniknąć więzienia? Sprawdź.
posiadanie niekarane. Sprawdź.
podstawowe prawa oskarżonego. Sprawdź.

KONTAKT