kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
28-08
2019

Upadłość konsumencka skutki

Skutki upadłości konsumenckiej powinny być znane każdemu, kto zamierza złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przeciwnym razie może się bardzo niemiło zaskoczyć.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Podstawowa rzecz, o której warto pamiętać, to fakt, że złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nic nie zmienia w zakresie długów dłużnika. Wszystkie postępowania toczą się dalej. Wierzyciele nie są nawet informowani o złożeniu przez dłużnika wniosku.

Dopiero ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd ma donośne znaczenie dla dłużnika oraz dla wierzycieli. Przede wszystkim ogłoszenie upadłości skutkuje „wstrzymaniem” postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko konsumentowi. Postępowania te będą umarzane lub prowadzone przez syndyka.

Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Oznacza to, że dłużnik traci możliwość swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Syndyk podobnie jak komornik ma prawo zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe, ruchomości itd.

Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję – w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone. Warto nadmienić, że w skład masy upadłości wchodzi także, wynagrodzenie za pracę dłużnika z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wymagalne stają się wszystkie zobowiązania dłużnika, nawet te które dotychczas terminowo spłacał.

Dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być stroną tylko drobnych umów dotyczących życia codziennego, które będą finansowane z tych pieniędzy, które nie zostały zajęte przez syndyka. Co warte podkreślenia, to syndyk w pewien sposób wyznacza granice dalszego funkcjonowania dłużnika.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT