kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
27-09
2019

Adwokat Karny odroczenie wykonania kary

Jako adwokat karny często pomagam Klientom w sprawach o odroczenie wykonania kary. Postanowiłem, że dzisiaj przybliżę Wam podstawowe elementy instytucji odroczenia wykonania kary.

Potrzebujesz pomocy w temacie sprawy karnej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Kto może ubiegać się o odroczenie wykonania kary?
Skazany na karę pozbawienia wolności może ubiegać się odroczenie jej wykonania w następujących przypadkach:
1. Istnienia choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary (przesłanka obligująca sąd do orzeczenia odroczenia wykonania kary);
2. Powstania ciężkich skutków dla skazanego lub jego rodziny w sytuacji natychmiastowego wykonania kary (przesłanka fakultatywna, czyli stwarza sądowi możliwość do odroczenia wykonania kary);
3. Kobiet ciężarnych (przesłanka fakultatywna, czyli stwarza sądowi możliwość do odroczenia wykonania kary);
4. Osób samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem (przesłanka fakultatywna, czyli stwarza sądowi możliwość do odroczenia wykonania kary);
5. Gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (przesłanka fakultatywna, czyli stwarza sądowi możliwość do odroczenia wykonania kary).

Na jaki okres można uzyskać odroczenie wykonania kary?
W przypadku punktu 1 odroczenie wykonania kary następuje na okres do czasu ustania przeszkody. W sytuacji opisanej w punkcie 2 odroczenie występuje na okres do roku.
Zaś w przypadkach opisanych w punktach 3 i 4 odroczenie wykonania kary może być stosowane na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
W zakresie sytuacji wskazanej w punkcie 5 odroczenie możliwe jest na okres do roku.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?
W celu uzyskania odroczenia wykonania kary skazany musi złożyć do sądu pisemny wniosek, w którym wskaże jaki jest powód stanowiący podstawę odroczenia wykonania kary. Ów powód musi zostać udowodniony stosownymi dowodami.
Warto wskazać, że opłata sądowa od wniosku, to 80 zł.
Składając wniosek o odroczenie wykonania kary trzeba zadbać, aby w czasie rozpoznawania sprawy przez sąd (przeciętnie 3,4 miesiące) nie doszło do wykonania kary. W tym celu należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tematyce karnej:
Jak uniknąć więzienia? Sprawdź.
posiadanie niekarane. Sprawdź.
podstawowe prawa oskarżonego. Sprawdź.

KONTAKT