kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
10-10
2019

Długi czynszowe rozliczenie

Rozliczanie przez wierzyciela wpłat dokonywanych przez dłużnika ma często ogromny wpływ na wynik postępowania sądowego i ustalenie ile dany dłużnik jest tak naprawdę winien.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Wielu moich klientów zwraca uwagę na podobny problem z jakim się spotyka w sprawach o zapłatę długów czynszowych. Zadają pytania, jak wpłacać bieżący czynsz oraz jak takie wpłaty rozliczać będzie wierzyciel.

Odpowiedzi szukać należy w kodeksie cywilnym. Zgodnie z treścią art. 451 K.C. „Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić.”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w sprawach długów czynszowych dłużnik ma zazwyczaj względem wierzyciela kilka długów (należność za każdy miesiąc jest oddzielnym długiem), zatem dokonując płatności powinien wskazać jakim tytułem tego dokonuje np. bieżący czynsz za dany okres, czy jakiś konkretny zaległy czynsz (określić miesiąc, rok).

Brak wskazania przez dłużnika tytułem jakiej należności dokonuje spłaty powoduje, że wierzyciel ma prawo zaliczyć ją na wybrany przez siebie dług należny mu od dłużnika, zatem najczęściej zaksięguje to na najstarsze zobowiązanie (niejednokrotnie przedawnione w chwili rozliczania). Taki ciąg wydarzeń jest skrajnie nie korzystny dla dłużnika, który traci na tym podwójnie. Po pierwsze spłaca przedawnione zobowiązanie, po drugie powstaje mu zadłużenie za bieżące płatności.

Należy pamiętać, że wierzyciel ma obowiązek poinformować dłużnika w jaki sposób rozliczył wpłatę (jeśli z tytułu płatności nie wynika za jakie zobowiązanie jest dokonywana). Powinien to zrobić niezwłocznie po dokonaniu wpłaty. Dłużnik może wtedy wyrazić swój sprzeciw. W przypadku braku stosownej informacji o rozliczeniu przez wierzyciela, należy przyjąć, że dłużnik nawet na etapie postępowania sądowego może dowodzić, że dokonał płatności za konkretny dług (np. bieżący czynsz).

Przypilnowanie prawidłowego rozliczenia wpłat dłużnika może uratować dłużnikowi wiele pieniędzy. Dlatego warto prawidłowo opisywać tytuły płatności i walczyć z wierzycielami w zakresie prawidłowych księgowań takich wpłat.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT