kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
16-01
2020

Restrukturyzacja firmy (przedsiębiorcy)

Problemy finansowe nie zawsze muszą prowadzić do upadłości przedsiębiorcy. Najlepszym sposobem odpowiedzi jest prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja przedsiębiorcy, czyli postępowanie układowe lub sanacyjne.

Potrzebujesz pomocy w temacie restrukturyzacji firmy lub upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Zdecydowana większość klientów, której pomogłem przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa, pierwotnie zgłosiła się do mnie z zapytaniem o upadłość przedsiębiorcy.
Jest to efekt niewiedzy przedsiębiorców w przedmiocie postępowania restrukturyzacyjnego.

Moje doświadczenie w zakresie prowadzonych spraw z zakresu upadłości przedsiębiorców oraz restrukturyzacji wskazuje, że restrukturyzacja jest obecnie najlepszym sposobem na pokonanie trudności finansowych związanych z niepewną płynnością finansową oraz przeciwstawienie się wierzycielom, którzy często zamiast umiejętnie egzekwować należność skupiają się na „dobiciu” dłużnika.

Restrukturyzacja przedsiębiorcy (firmy) – co to jest?
Przedsiębiorcy, którzy są wstanie niewypłacalności lub przewidują, że taki stan może niebawem nadejść, mogą złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego.
Sensem takiego postępowania jest dalsze prowadzenie działalności przez wnioskodawcę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu go przed działaniami wierzycieli. Zatem, przedsiębiorca dalej prowadzi działalność, osiąga przychody, a wierzyciele co do zasady nie mogą przeciwko niemu prowadzić postępowań sądowych i egzekucyjnych. Wyjątkiem są wierzyciele zabezpieczeni hipotecznie lub w formie zastawu.

Przedsiębiorca który posiada problemy z płynnością finansową najczęściej działa pod ogromną presją czasu (próbuje zgrać w czasie różne płatności, aby te się zazębiły, wierzyciele tracą cierpliwość), nie posiadają zaufania kontrahentów (brak płynnej płatności zaburza poczucie zaufania), nie mają odpowiedniej ilości pieniędzy, aby ową płynność utrzymać na właściwym poziomie. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu rozwiązanie tych problemów.

Wnioskodawca musi przedstawić propozycje układowe (wskazanie na jakich warunkach będzie mógł dokonywać spłat), które następnie są przedmiotem głosowania przez wierzycieli (głosowanie nad układem). Przegłosowanie układu wymaga jeszcze zatwierdzenie przez Sąd. Następnie należy ów układ wykonać.

Warto odnotować, że obecnie możliwe są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnią się one przede wszystkim wielkością zaangażowania ze strony Sądu.

Restrukturyzacja przedsiębiorcy (firmy) – ile kosztuje ?
Restrukturyzacja przedsiębiorcy podobnie jest upadłość wymaga od wnioskodawcy posiadania pieniędzy na jej przeprowadzenie. Opłata sądowa od wniosku wynosi 1.000 zł. Zaliczka na czynności związane z przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego wynoszą obecnie około 4.900 zł.
Oddzielnym tematem jest wynagrodzenie pełnomocnika, które ustalane jest indywidualnie w każdej sprawie.

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Co to jest restrukturyzacja? Sprawdź co z pracownikami.

KONTAKT