kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
22-01
2020

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy może odbyć się za pośrednictwem czterech postępowań. W zależności od wyboru rodzaju postępowania będą występować różne skutki dla osób trzecich, w tym dla pracowników.

Potrzebujesz pomocy w temacie restrukturyzacji firmy lub upadłości firmy we Wrocławiu? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

W sytuacji, w której pracodawca poddaje się procedurze restrukturyzacyjnej, jego pracownicy na pewno są mocno zainteresowani, tym co wydarzy się z ich zatrudnieniem.

Najdalej idące skutki dla pracowników niesie postępowanie sanacyjne prowadzone w ramach restrukturyzacji. W tym przypadku pracodawca ma prawo działać w sposób bardzo zbliżony do tego jak ma to miejsce w upadłości. Zatem, będzie mógł skracać w określonych przypadkach terminy wypowiedzeń, rozwiązywać umowy zawarte na czas określony, będzie mógł rozwiązywać umowę o pracy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, nie będzie zobowiązany do przeprowadzania konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową. Wszystkie działania pracodawcy podlegają nadzorowi zarządcy i kontroli sędziego komisarza.

W pozostałych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych pracodawca nie będzie mógł skorzystać z takich rozwiązań. Warto pamiętać, że wymienione wyżej możliwości działania pracodawcy wynikają wprost z przepisów prawa.
W każdym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych pracodawca będzie mógł dokonywać redukcji stanowisk na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy. Dana restrukturyzacja może zakładać, że zmniejszenie stanowisk pracy jest jednym z narzędzi naprawczych. Zatem, skutki restrukturyzacji mogą wynikać nie tylko wprost z przepisów prawa, ale też będą efektem pośrednio związanym z otwartym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Co to jest restrukturyzacja? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

KONTAKT