kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
25-03
2020

Upadłość konsumencka na nowych zasadach

Upadłość konsumencka od 24 marca 2020 roku funkcjonuje na nowych zasadach. Zmian w przepisach jest dużo, jednakże ja chciałbym przybliżyć ten istotne z punktu widzenia moich klientów.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Najpoważniejsza zmiana z punktu widzenia dłużników dotyczy faktu, że Sąd nie będzie badał winy dłużnika oraz rażącego niedbalstwa na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd tę kwestię podda rozwadze, ale dopiero po ogłoszeniu upadłości i będzie ona miała doniosłe znaczenie na przykład na czas trwania planu spłaty. Oczywiście, zmiana ta spowoduje, że znaczna część składanych wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie uwzględniana.
Upadłość konsumencka na nowych zasadach w 2020 roku niesie ze sobą też zmiany w zakresie samego wniosku. Co do zasady przewidziany jest nowy formularz wniosku, jednakże na dzień wejścia w życia nowelizacji prawa upadłościowego tj. 24 marca 2020r. taki formularz nie powstał. Nie jest to przeszkodą, to występowania z wnioskiem o upadłość konsumencką. Po prostu przy jego pisaniu trzeba uwzględnić wszystkie zmiany jakie są prawem przewidziane i to na co nie ma miejsca obecnym formularzu należy wpisywać w stosownych przedłużkach do wniosku.
Istotne jest, że w upadłości na nowych zasadach postępowanie będzie mogło toczyć się w różnych trybach, w tym trybie przewidzianym dla przedsiębiorców. Taka forma postępowania będzie na pewno znacząco wydłużać postępowanie i podnosić jego koszty. Tego nie dogodności znacznej części będą obciążać dłużników.
Bardzo ważna zmianą jest to, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć wierzyciel dłużnika. Taki wniosek będzie mniej obarczony formalnościami, a skutek dla dłużnika będzie praktycznie taki sam jak w momencie złożenia wniosku przez niego samego.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT