kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
22-04
2020

Upadłość konsumencka uzasadnienie wniosku

Otrzymałem wiele zapytań w temacie, czy w związku z nowymi przepisami o prawie upadłościowym uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można ograniczyć do minimum.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Obecnie po nowelizacji prawa upadłościowego znacząco zwiększy się liczba orzekanych upadłości konsumenckich, albowiem sąd nie będzie przy rozpoznaniu wniosku w zakresie ogłoszenia upadłości badał winy oraz rażącego niedbalstwa po stronie dłużnika. Nie oznacza to jednak, że sąd w ogóle zrezygnuje z tego wątku. Kwestia winy oraz rażącego niedbalstwa będzie miała duże znaczenie w kontekście dalszego wyglądu postępowania upadłościowego. Według obowiązujących przepisów plan spłaty może trwać nawet 7 lat. Jest to stan przewidziany głównie dla tych spraw, gdzie u dłużnika sąd dopatrzył się winy lub rażącego niedbalstwa. Dłuższy plan spłaty oznacza co do zasady konieczność spłacenia większej kwoty zadłużenia.

Nowy wniosek o upadłość konsumencką 2020 przewiduję większą część formularza przeznaczoną na uzasadnienie, niż było to dotychczas. Ustawodawca tworząc formularz wniosku o upadłość konsumencką 2020 wziął pod uwagę potrzebę wynikającą ze znowelizowanych przepisów, wyjaśnienia kwestii powstania zadłużenia oraz niewypłacalności. Brak odpowiedniego uzasadnienia nie będzie zapewne skutkował oddaleniem wniosku o upadłość, ale może doprowadzić do znacznego wydłużenia się postępowania oraz planu spłaty, co w efekcie wiązać się będzie ze spłaceniem większej części zadłużenia.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT