kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
13-05
2020

Upadłość konsumencka plan spłaty wierzycieli

Bardzo ważnym etapem upadłości konsumenckiej jest sporządzenie planu spłaty wierzycieli. Upadły w ramach planu spłaty ureguluje część długów, a pozostała zostanie mu umorzona.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Po zatwierdzeniu listy wierzytelności, sporządzeniu planu podziału masy upadłościowej i jego zrealizowaniu nadchodzi czas na podjęcie decyzji przez sąd co pozostałymi długami.
Inicjatywa de facto powinna pochodzić od upadłego, który poprzez swój wniosek skierowany do sądu wnosi o sporządzenie planu spłaty części pozostałego zadłużenia z jednoczesnym ustaleniem, że po wykonaniu przez niego spłaty wierzycieli zgodnie z planem spłaty pozostała część jego zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, w tym uznane na liście wierzytelności, zostaną umorzone.

Wielkość rat planu spłaty wierzycieli powinna uwzględniać kilka ważnym elementów. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.
Ważne, aby wysokość raty była realna do uregulowania. W innym przypadku upadły może nie podołać realizacji tego planu, a to grozi umorzeniem postępowania upadłości konsumenckiej.

Okres trwania planu spłaty wierzycieli przy sprawach prowadzonych na podstawie przepisów sprzed nowelizacji, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020r., wynosi maksymalnie 3 lata. Nowe, aktualnie, obowiązujące przepisy wydłużyły okres planu spłaty wierzycieli do lat 7.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT