kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
08-10
2020

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest dla konsumentów. Nie ma decydującego znaczenia fakt, że dana osoba prowadziła kiedyś działalność gospodarczą.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej lub upadłości firmy? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Przepisy prawa wymagają, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką w tym momencie nie była przedsiębiorcą. Nie może ona prowadzić działalności gospodarczej, jak również być wspólnikiem w spółkach osobowych i kapitałowych. W przypadku bycia przedsiębiorcą wniosek o upadłość konsumencką zostanie odrzucony.

W sytuacji, gdy konsument jest byłym przedsiębiorcą, to może on złożyć wniosek o upadłość. Co więcej, fakt posiadania zadłużenia w związku z ową działalnością nie jest przeszkodą w zakresie uzyskania upadłości. Zadłużenie publicznoprawne, czyli w Urzędzie Skarbowych lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również może być umorzone w toku upadłości konsumenckiej.

Posiadanie zadłużenia związanego z zakończoną już działalnością może mieć wpływ na przebieg postępowania po ogłoszeniu upadłości, albowiem sąd wtedy będzie badał winę i rażące niedbalstwo po stronie dłużnika. Całościowo analiza stanu faktycznego pozwoli sądowi na podjęcie decyzji w przedmiocie ustalenia wielkości ewentualnie umorzonego zadłużenia oraz planu spłaty.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT