kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
30-11
2020

Upadłość konsumencka co to jest?

Upadłość konsumencka budzi coraz większe zainteresowanie naszego społeczeństwa. Wiele osób jednak zadaje proste pytanie „upadłość konsumencka, co to jest tak w ogóle”.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej lub upadłości firmy? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Upadłość Konsumencka jest rozwiązaniem przeznaczonym dla osób niewypłacalnych, czyli takich które stały się przysłowiowymi bankrutami. Warunek drugi, musisz być konsumentem, zatem nie możesz w momencie składania wniosku być przedsiębiorcą.

Upadłość konsumencka ma przede wszystkim doprowadzić do oddłużenia dłużnika, ale jednocześnie ma w miarę możliwości dać jak największe zaspokojenie wierzycieli. Oczywiście bardzo trudno o satysfakcje obu tych podmiotów i najczęściej ktoś, czyli wierzyciel na tym straci. Przynajmniej pozornie. Często bowiem jest tak, że faktycznie w toku upadłości konsumenckiej wierzyciel otrzyma tylko kilkanaście procent swojej wierzytelności i wydaje się być mocno niezadowolony. Gdy jednak przemyśli sprawę, to dojdzie do wniosku, że dłużnik był w tak słabej kondycji finansowej, że zwykłe postępowanie egzekucyjne nie dałoby mu nawet tych kilkunastu procent zadłużenia.

Należy pamiętać, że upadłość konsumencka związana jest z utratą możności zarządzania swoim majątkiem. W momencie jej ogłoszenia zarząd nad majątkiem przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. Majątkiem jest również bieżące wynagrodzenie. Trzeba liczyć się ze stosownymi ograniczeniami, porównywalnymi do zajęć komorniczych.
Warto zaznaczyć, że nie każdy otrzyma całkowite lub znaczne umorzenie swoich zobowiązań. Sąd ma możliwość umorzyć dowolną cześć długów, w zależności od stanu faktycznego danej sprawy. W skrajnych przypadkach istnieje możliwość nieumarzania zadłużenia.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT