kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
24-02
2021

upadłość konsumencka wyłączenie mieszkania

Przez ostatnie lata powstało wiele mitów dotyczących kwestii, czy i jak można uratować mieszkanie dłużnika w toku upadłości konsumenckiej. W poniższym teksie przedstawiam sprawdzone informacje na ten temat.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Czy mieszkanie dłużnika wchodzi do masy upadłości?
W momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej, cały majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, a dłużnik traci nad nim zarząd. Dalsze rozporządzanie nim wykonujei syndyk pod nadzorem sądu. Nieruchomość również wchodzi do masy upadłości, jeśli dłużnik jest jej właścicielem.
Taka nieruchomość podlega sprzedaży.

Upadłość konsumencka a udział w nieruchomości.

Jeśli dłużnik jest właścicielem udziału w nieruchomości, to nie zależnie od jego wielkości, wchodzi on również w skład masy upadłości. Udział w nieruchomość także podlega sprzedaży.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dłużnik ma prawo mieszkać w swojej nieruchomości do czasu oferowania jej do sprzedaży osobom trzecim. Później musi wyprowadzić się.
Dłużnikowi przysługuje wniosek do sądu o przyznanie pieniędzy na najem nieruchomości. Na wniosek dłużnika, Sąd wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka a wyłączenie mieszkania z masy upadłości.

Często sprzedaż udziału w nieruchomości jest bardzo trudno lub nawet niemożliwa. W takiej sytuacji Sąd ma możliwość wyłączyć taki składnik majątkowy z masy upadłości. Niestety nie ma w tej kwestii żadnej proceduralnej reguły, co do czasu trwania prób sprzedaży lub jej ilości. Zatem, w jednej sprawie sąd może wyłączyć z masy upadłości udział w nieruchomości, którego nie udało się sprzedać w pięciu próbach, a w innej sprawie sąd nie wyłącza takiego składnika majątkowego mimo, że już było dziesięć nieudanych prób sprzedaży. Każda sprawa badana jest indywidualnie i nigdy nie ma pewności, co do przebiegu procedury sprzedażowej oraz ewentualnego wyłączenia z masy upadłości.
W teorii również próba sprzedaży całej nieruchomości może zakończyć się bezskutecznie i w takiej sytuacji również można starać się wyłączyć taki majątek z masy upadłości.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT