kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
12-03
2021

Upadłość konsumencka 2021

Spora część waszych zapytań dotyczy upadłości konsumenckiej 2021. Pytacie między innymi, jaka ona będzie i czy trudno jest uzyskać upadłość konsumencką w 2021 roku.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Zapraszam na mój kanał na YouTube

Upadłość konsumencka 2021 (adwokatupadlosc.com) w aspekcie podstaw prawnych jest kontynuacją tego co wydarzyło się w roku poprzednim. Przepisy obowiązujące obecnie odsunęły w czasie ciężar badania przez sąd winy lub rażącego niedbalstwa dłużnika. Aktualnie sąd analizuję tę kwestię dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, czyli na etapie ustalania ewentualnych umorzeń zadłużenia oraz planu spłaty. Praktycznym wymiarem tej zmiany jest fakt, że dużo więcej osób obecnie może uzyskać upadłość konsumencką, niż miało to miejsce przy poprzednio obowiązujących przepisach.
Okoliczności winy lub rażącego niedbalstwa dłużnika są nadal bardzo istotne, albowiem od nich w dużej mierze zależy, czy i jaką część długu sąd zdecyduje się umorzyć oraz jak długi będzie plan spłaty wykonywany przez dłużnika.

Na pewno osoby rozważające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2021 roku powinny brać pod uwagę, że jest to dobry czas na podjęcie działania w tej materii. W 2020 roku w Polsce ogłoszono około 25% więcej upadłości konsumenckich niż w 2019r. Bardzo prawdopodobne jest, że w tym roku będzie jeszcze więcej orzeczeń ogłaszających upadłość konsumencką.

Poniżej zamieszczam formularz wniosku z możliwością jego pobrania w wersji DOC oraz PDF.

Edytowalną wersję Formularz wniosku o upadłość konsumencką 2020 można znaleźć tutaj.

Ponadto wersję PDF Formularz wniosku o upadłość konsumencką 2020 można znaleźć tutaj.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT