kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
pomoc w oddłużaniu
23-09
2022

Zabezpieczenie majątku przed egzekucją

Dłużnik zawsze ma swoje prawa, nawet jeśli nie podoba się to wierzycielom oraz komornikom. Zabezpieczenie interesów dłużnika oraz jego majątku stanowi normalną czynność w granicach prawa i zdrowego rozsądku.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów, otrzymanego nakazu zapłaty, komornika, oddłużenia, zabezpieczenia majątku? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

W swojej praktyce zawodowej przez blisko 12 lat zajmowałem się windykacją roszczeń oraz sprawami o zapłatę. Od 2016 roku działam po stronie dłużników chroniąc ich praw i ich majątki. Wspomniana ochrona dotyczy między innymi zabezpieczenia majątku przed egzekucją.

Właśnie na kanwie wieloletniego doświadczenia, współpracy z komornikami, syndykami oraz organami wymiaru sprawiedliwości stworzyłem autorski plan ochrony praw dłużników oraz zabezpieczenia majątku przed egzekucją. Co ważne ów plan uwzględnia wszystkie aspekty ważne dla interesów dłużnika, a więc przede wszystkim przepisy prawa karnego, cywilnego (w tym egzekucyjnego i skargi pauliańskiej) jak również przepisy podatkowe.
Pozornie zabezpieczanie majątku kojarzy się większości ludzi z przepisaniem prawa własności majątku poprzez umowę darowizny na dzieci lub innych członków rodziny. Pozorności w tym działaniu jest wiele więcej. Otóż efekt ochrony prawnej dla dłużnika i jego majątku również jest tylko pozorny.

upadłość konsumencka jest sposobem na nowe życie

Prawidłowe zabezpieczenie majątku ma dać Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo.

Każda czynność prawna może zostać uznana za bezskuteczną względem danego podmiotu (wierzyciela) w skutek zainicjowania postępowania sądowego w przedmiocie skargi pauliańskiej. W opisanym powyżej sposobie zabezpieczenia majątku przed egzekucją dłużnik znacząco ryzykuje, że owa skarga pauliańska będzie skuteczna, a zatem wierzyciel po prostu znajdzie dojście do majątku dłużnika, który miał być chroniony. Nawiasem mówiąc, w najbliższym czasie postaram się dodać artykuł opisujący bardziej szczegółowo instytucje actio pauliana. Dzisiaj jednak temat skargi pauliańskiej jest tylko przykładem pokazującym, że zbyt słabe i nieprzemyślane działania nie tylko nie zabezpieczą majątku przed egzekucją, ale również doprowadzą do powstania kolejnych kosztów i odpowiedzialności karnej.

Wątek odpowiedzialności karnej jest nieodzownym elementem działań w przedmiocie zabezpieczania majątku. Można pokusić się o stwierdzenie, że odpowiedzialność karna jak cień jest zawsze tam gdzie dokonuje się tego typu czynności. Sztuką prawdziwą jest tak prowadzić sprawy oraz czynności, aby iść ścieżką oscylującą na granicy, ale jej nieprzekraczającej.

prawo karne pozbawienie wolności

Błędne czynności w celu zabezpieczenia majątku mogą doprowadzić do kary pozbawienia wolności. Wybierz adwokata mądrze.

Zabezpieczenie majątku dotyczy również planowanych postępowań upadłościowych, gdyż syndyk jeszcze bardziej niż wierzyciele jest „czuły” na punkcie wyzbywania się majątku.

Praktyka zawodowa pokazuje, że do naszej kancelarii trafia wielu klientów, którzy sami lub poprzez niewłaściwych doradców dokonali ruchów pozornie zabezpieczających majątek a teraz mają poważne problemy w przedmiocie cywilnych lub karnych postępowań. Radzić klientom powinno się tylko w sprawach, w których ma się odpowiednią wiedzę i znaczne doświadczenie. Niestety dla pieniędzy wiele osób zajmuje się sprawami o których nie ma żadnego pojęcia. Co gorsza robią oni krzywdzę nie sobie, ale innym osobom. Takich doradców trzeba unikać. Lepiej jest ponieść koszt dobrej i skutecznej usługi prawnej w ramach zabezpieczenia majątku niż płacić adwokatowi za sprawę ratowania sytuacji będącej efektem złych działań, gdyż to drugie zawsze wyjdzie drożej a ponadto nie ma pewności co do ostatecznego efektu.

Moja kancelaria zapewnia profesjonalne, dyskretne i skuteczne działanie. Analizujemy bardzo dokładnie stan faktycznym w jakim jest klient oraz jego sytuację osobistą i majątkową. Następnie ustalamy z klientem jakie chce osiągnąć cele. Dopiero po tej wyczerpującej analizie dobieramy narzędzia prawne, które mają przynieść klientowi osiągniecie możliwych celów. Nie zajmujemy się opowiadaniem o rzeczach, które są niemożliwe do zrobienia w danej sprawie. Zawsze podejmujemy działania rzeczywiste.

Ważne, że jeśli interesujesz się tematem zabezpieczania majątku przed egzekucją czy też postępowaniem upadłościowych, to jak najszybciej się ze mną skontaktuj. Pomogę Ci podjąć właściwe decyzje i osiągnąć sukces.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

KONTAKT