kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE

4bAdwokat karny Wrocław

 

 

W mojej kancelarii adwokackiej nie zajmujemy się wszystkim, tylko specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa. Wychodzimy z założenia, że nie można być dobry we wszystkim. Jedną z naszych specjalizacji są sprawy karne. Jeśli w internecie wpiszesz “adwokat sprawy karne“, “Wrocław adwokat” lub “sprawy karne Wrocław“, to na pewno znajdziesz moją kancelarię. Już tłumaczę dlaczego. Chodzi przede wszystkim o to, że jako adwokat mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie prawa karnego. Właśnie doświadczenie pozwala mi być cenionym adwokatem zapewniającym skuteczną obronę w sprawach karnych.

prawo karne

Specjalista prawa karnego

Adwokat – doświadczenie

Jako Adwokat karny prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego, a dotyczące różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Jestem adwokatem i dlatego najczęściej występuję w roli obrońcy osób oskarżonych o popełnienie różnych przestępstw. Niezależnie, czy sprawa dotyczy prawna karnego w związku podejrzeniami o handel narkotykami, przestępstwa prania pieniędzy, jazdy pod wpływem alkoholu, czy też zorganizowanych grup przestępczych. Ja zawsze zapewniam kompleksową pomoc prawną.

W sprawach karnych występuję również jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych po przez zachowanie sprawcy. Tym zakresie podejmuje na każdym etapie postępowania karnego czynności mające zabezpieczyć interes osoby pokrzywdzonej i nadzoruję postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę. Pomoc prawna udzielana w mojej kancelarii zawsze zmierza do kompleksowego.

prawo karne pozbawienie wolności

Adwokat – niezłomny charakter

Spektrum działań obrońcy dotyczących spraw karnych jest szerokie i złożone. Najprościej można napisać, że nie zawsze możliwe jest uniewinnienie osoby oskarżonej, ale zawsze jest o co walczyć. Nierzadko zwycięstwem w sprawie karnej jest uniknięcie kary pozbawienia wolności lub warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zatem, popełnione przestępstwo nie musi od razu być powodem do poddania się i niepodjęcia obrony w sprawie. Prawo karne za poszczególne przestępstwa przewiduje zawsze pewien przedział w zakresie kary i dlatego podjęcie obrony w tym względzie ma sens, aby uniknąć wyższej kary. Co ważne, adwokat zawsze działa w interesie swojego klienta. Podejmuje czynności zmierzające do skutecznej obrony.

Sprawy karne charakteryzują się dużym obciążeniem emocjonalnym i psychicznym, dlatego też adwokat karny musi cechować się odpowiednim charakterem i podejściem do wykonywanego zawodu.

Jako adwokat znany jestem z niezłomnych postaw podczas postępowań sądowych oraz wykonywanych czynności procesowych. Moja kancelaria adwokacka Wrocław jest ceniona przede wszystkim za skuteczną i dobrze zorganizowaną pracę. Świadczone przez nas usługi prawne są zawsze na najwyższym poziomie. Adwokat sprawy karne powinien prowadzić w sposób zdecydowany i z przekonaniem co do podejmowanych decyzji.

W sprawach karnych dobry adwokat pełni bardzo ważną rolę, albowiem rodzaj spraw wymaga ciągłej uwagi w postaci stałego kontaktu z sądem i prokuraturą. Specyfiką spraw karnych jest brak doręczenia pism składanych przez strony postępowania, zatem ważna jest stała kontrola postępowania.

Pracując w charakterze adwokata karnego zdobyłem duże doświadczenie i wiedzę w sprawach karnych, dlatego podejmuje się reprezentacji Klientów w sprawach dotyczących każdego przestępstwa, nawet w sytuacji, w której wszystkie dowody świadczą przeciwko niemu. W zakresie prawa karnego trzeba zawsze działać z wiarą i odwagą, albowiem często przeciwnikiem procesowym są przedstawiciele Państwa (np. prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne).

Sprawy karne – obrona

Tak jak wspomniałem na wstępie mojego wpisu, prawo karne umożliwia podjęcie obrony przez osobę podejrzaną lub oskarżoną na każdym etapie postępowania karnego. Cel działań obrończych uzależniony jest od stanu faktycznego istniejącego w danej sprawie. Podstawową powinnością jest walka o uniewinnienie, jednakże w sytuacji w której dowody w pełni obciążają oskarżonego, należy dopasować taktykę do faktycznych możliwości. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy też uniknięcie kary pozbawienia wolności bywają jedynymi możliwymi sukcesami w danej sprawie.

Podejmowana obrona różnić się będzie w zależności od charakteru sprawy. Inaczej działania będą wyglądały jeśli popełnieniu przestępstwa można przypisać udział większej liczby osób działającej w sposób zorganizowany (zorganizowana grupa przestępcza), a inaczej gdy sprawca jest jeden a przestępstwo ma charakter incydentalny.

Trzeba również pamiętać, że w postępowaniu karnym mamy dwa podstawowe etapy działania. Pierwszy, dotyczący działania w postępowaniu przygotowawczym. Drugi, to postępowanie sądowe po wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub prywatnego. Postępowanie adwokata w sprawach sądowych zawsze będzie różniło się od tego podejmowanego na etapie postępowania przygotowawczego. Ważnym w tym aspekcie jest strategia działania w sprawie z zakresu prawa karnego.

sprawy karne

Sprawy karne – wykonanie kary

Działania adwokata mogą się okazać pomocne i skuteczne nie tylko w walce o uniewinnienie, czy też niską karę (na przykład uniknięcie kary pozbawienia wolności), ale również po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. W pierwszej kolejności należy wskazać, że adwokat może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary, czy też o odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego. Możliwe są również działania ukierunkowane na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Pamiętać trzeba, że orzeczenie kary pozbawienia wolności nie zamyka drogi do dalszych czynności prawnych zmierzających do w miarę łagodniejszego odbycia kary. Ważne, aby walczyć o osiągnięcie odpowiednio niewysokiej kary pozbawienia wolności. Przykładowo prawo karne przewiduje, że zawieszenie kary pozbawienia wolności możliwe jest tylko, gdy wyrok nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności. Kolejny przykład, odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dopuszczalne jest, gdy kara wynosi maksymalnie 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dla wyjaśnienia, w systemie dozoru elektronicznego karę odbywa się w domu, zachowując możliwość pracy.

W sprawach karnych dotyczących przepisów wykonawczych możliwe są działania służące odbyciu reszty kary pozbawienia wolności po udzielenie przerwy. Posiedzenia w takich sprawach często odbywają się bezpośrednio w zakładzie karnym lub w ramach połączenia internetowego między zakładem karnym a sądem (skazany jest w zakładzie karnym, a sąd i obrońca na sali sądowej).

adwokat karny Wrocław

Adwokat Karny Wrocław

Jako adwokat karny, zapewniam Klientom profesjonalną obsługę prawną na przestrzeni całego postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Moim celem jest świadczyć usługi na najwyższym poziomie zabezpieczając interesy klienta. Obsługa prawna zapewniana jest na terenie całego kraju, choć głównym miejsce mojej działalności jest Wrocław.

Indywidualne podejście do prowadzonych spraw i reprezentacji klientów pozwala stworzyć choćby minimalny komfort dla klienta, dla którego tak prowadzona sprawa karna jest mniej obciążająca.

Jak adwokat karny jestem do waszej dyspozycji. Zapewniam fachową pomoc na terenie Wrocławia i innych polskich miast.

Poniżej przedstawiam przykładowy zakres usług dotyczących prawa karnego:

1. Obrona oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
2. Sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych;
3. Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
4. Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
5. Sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania;
6. Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych;
7. Reprezentowanie skazanego na etapie wykonania kary;
8. Porady prawne dotyczące prawa karnego.

Poniżej przedstawiam przykładowe sprawy jakimi zajmuję się w pracując charakterze adwokata karnego:

1. za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
2. posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających;
3. wszelkie sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych;
4. oskarżeń o oszustwa i wyłudzenia;
5. wypadków drogowych, pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach;
6. pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu;
7. oskarżeń o kradzieże, w tym dokumentów, danych i tożsamości;
8. rozbojów, zabójstw;
9. cyberprzestępstw np. związanych z walutą wirtualną;
10. fałszerstw dokumentów i pieniędzy;
11. prania pieniędzy;
12. wniosek o dozór elektroniczny;

KONTAKT