kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE

3bOddłużanie Wrocław

 

 

Oddłużanie – co to znaczy ?

Wiele osób fizycznych jak i przedsiębiorców popada w problemy finansowe. Ich geneza bywa różna. Jedni mają długi związane z działalnością gospodarczą, drudzy typowo konsumenckie. To co łączy tego typu sprawy, to utrata zdolności finansowej lub płynności finansowej. W takiej sytuacji długi przestają być spłacane na czas. Zobowiązania stają się wymagalne, a wierzyciele zaczynają dochodzić swoich należności.

Moja kancelaria od wielu lat pomaga osobom pozwanym w związku z zadłużeniem oraz dłużnikom przeciwko, którym toczą się postępowania egzekucyjne. Prowadzimy kompleksowe działania prawne zmierzające do oddłużenia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie oddłużania.

Oddłużanie osób fizycznych jak również przedsiębiorców polega przede wszystkim na działaniach prawnych mających na celu redukcję zadłużenia oraz ewentualne odroczenia płatności i ratalną możliwość ich spłaty. Podstawą tego typu czynności jest przede wszystkim ustalenie stanu faktycznego, czyli stworzenie listy wierzycieli oraz ich wierzytelności z uwzględnieniem etapu danej sprawy. Zasada jest dość prosta. Im wcześniej dłużnik rozpocznie działania, tym większe są możliwości oraz ich skuteczność. Często zachodzi potrzeba zabezpieczenia majątku dłużnika. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie nieruchomości, stąd ważne aby na wczesnym etapie podjąć stosowne działania.

Redukcja zadłużenia może obejmować umorzenie zobowiązań w całości lub w części oraz oddalenie powództwa, gdy sprawa jest jeszcze na etapie postępowania sądowego. Możliwość całkowitego oddłużenia finansowego istnieje, aczkolwiek wystąpi ona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Brak pieniędzy

Oddłużanie – jak to zrobić ?

W zakresie oddłużania finansowego istnieje kilka elementarnych metod działania. Przede wszystkim sposoby te dzielimy na dwie grupy. Pierwsza, to rozwiązania systemowe, które mają na celu objęcie pomocą łączną wszystkich spraw danego dłużnika. Druga, to rozwiązania indywidualne, gdzie do każdej sprawy dobieramy dostosowane do niej działania.

Oddłużanie osób fizycznych

Do rozwiązań systemowych w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaliczymy tylko postępowanie sądowe o upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka ma przede wszystkim za cel oddłużanie osób fizycznych, zatem w jej efekcie zazwyczaj dłużnik może liczyć na przynajmniej częściowe umorzenie swoich zobowiązań. Pozostała część zadłużenia mogłaby zostać spłacona w ratach w ramach planu spłaty wierzycieli. Istnieje możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań dłużnika. Po szczegóły odsyłam zainteresowanych do moich artykułów o upadłości konsumenckiej. Na pewno jest to dobra metoda, gdyż cały proces oddłużania wykonywany jest pod nadzorem sądu, co daje pewność rzetelnego działania. Zatem, jeśli masz kredyty gotówkowe, to warto zastanowić się nad upadłością konsumencką. Niestety nie w każdym przypadku upadłość konsumencka będzie idealnym wyjściem. Warto skorzystać z naszej bezpłatnej analizy telefonicznej podczas, której określimy możliwe kierunki działania.

Pozostałe sposoby oddłużania osób fizycznych dotyczą zindywidualizowanego podejścia do każdej sprawy. Działania najlepiej rozpocząć jeszcze na etapie wypowiadania poszczególnych umów przez wierzycieli lub ostatecznie w momencie otrzymania z sądu pozwu lub nakazu zapłaty. W takich sytuacjach można realnie myśleć o korzyściach wynikających z ewentualnego oddalenia powództwa przez sąd. Wierzyciele często popełniają błędy przy wytoczeniu powództwa lub sprzedaży wierzytelności. Można to wykorzystać.

Gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne, to możliwości oddłużania osób fizycznych maleją. Wtedy więcej już zależne jest od wierzycieli, aczkolwiek nadal warto podjąć wszelkie możliwe sposoby, aby osiągnąć cel w postaci oddłużenia.

Oddłużanie przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą liczyć w przedmiocie oddłużenia na dwa systemowe rozwiązania. Po pierwsze, postępowanie restrukturyzacyjne. Po drugie, upadłość przedsiębiorcza (gospodarcza). W obu przypadkach istnieje możliwość częściowego umorzenia zobowiązań oraz rozłożenia spłaty pozostałej części w ratach. Praktycznie nie istnieje możliwość całkowitego umorzenia zadłużenia. Warto pamiętać, że po upadłości przedsiębiorczej można ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Takie działanie hybrydowe nie tylko jest możliwe, ale również wskazane w całościowym procesie oddłużania osób fizycznych.

Działania indywidualne są zbliżone do tych, które stosujemy o konsumentów. W zależności od etapu sprawy podejmowane są takie działania, które mogą być pomocne w osiągnięciu celu.

W każdym przypadku sprawy oddłużania finansowego wymagają szczegółowej analizy stanu faktycznego. Inaczej działać będziemy, gdy w grę wchodzi posiadanie zabezpieczenia nieruchomości albo gdy egzekucja wobec dłużnika jest bezskuteczna. Dobór odpowiedniej strategii jest tak samo ważny jak jej późniejsze wykonanie.

upadłość osoby fizycznej

Oddłużanie Wrocław

Moja kancelaria adwokacka Paweł Marchewka prowadzi sprawy w imieniu swoich klientów we Wrocławiu, ale również na terenie całego kraju. Przedstawiona oferta oddłużania i wspieranie osób poszkodowanych przez komorników czy wierzycieli możliwa jest do realizacji na terenie całego kraju.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem mogę zaoferować profesjonalną pomoc, w ramach której wykonana zostanie telefoniczna bezpłatna analiza sprawy, a następnie na zlecenie klienta sporządzona szczegółowa analiza stanu faktycznego i strategia dalszego działania prowadzącego do oddłużania finansowego. Rozumiemy sytuację osób zadłużonych i szukamy takich rozwiązań, które pozwolą na optymalne łączenie kosztów pomocy prawnej oraz państwa możliwości finansowych.

Moja praktyka zawodowa przed wielu laty zaczynała się od pracy przy sprawach windykacyjnych. Problematyka postępowań egzekucyjnych i szeroko rozumianej windykacji została przeze mnie zgłębiona do granic możliwości.

Aktualnie, znacznie częściej występuję po stronie osób pozwanych oraz dłużników i w pełni wykorzystuję wiedzę pozyskaną działając po drugiej stronie procesu windykacyjnego, aby pomóc klientom w oddłużeniu.

Doskonała znajomość przepisów prawa oraz ogromne doświadczenie w tej dziedzinie powodują, że jestem wstanie pomóc bardzo wielu osobą, które obawiają się utraty majątku w związku z posiadanym zadłużeniem.

zabezpieczenie finansowe rodziny

Spirala długów

Pomoc w uzyskaniu należnego finansowania – nie daj się oszukać!

Podkreślenia wymaga bardzo ważna kwestia. Spłata zadłużenia, poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań nie jest dobrym wyjściem. Taką formę rozwiązywania problemów finansowych proponują banki oraz instytucje para bankowe, które nie są w ogóle zainteresowane pomoc dla swoich klientów. One patrzą tylko na zyski wynikające ze sprzedaży kolejnych produktów.

Pseudo doradcy finansowi pomagają w uzyskiwaniu samodzielnie kredytów gotówkowych, oferują możliwość oddłużania finansowego poprzez kredyty oddłużeniowe lub na zasadzie pożyczek oddłużeniowych, jednakże często nie wskazują jaki jest koszt całkowity kredytu, który ma konsolidować wasze zadłużenie.

Banki zastawiają wiele pułapek. Przykładem są sprawy kredytów frankowych i obecne odszkodowawcze roszczenia.

Oferta doradców finansowych niby ma zapewnić realizację finansowania, a tak naprawdę odkłada w czasie, to co nieuniknione, czyli wymagalność zadłużenia. Jednocześnie zwiększając dług. Takie zachowanie przypomina wiązanie coraz większego węzła, którego rozwiązanie z czasem stanie się coraz trudniejsze.

Uzyskaj prawdziwą pomoc

Oddłużanie osób fizycznych jak również przedsiębiorców nie polega na zaciąganiu kolejnych zobowiązań finansowych. Ważne jest likwidowanie już istniejących długów przy jak najmniejszym wkładzie finansowym. Inwestycja najniższych środków przy jak największej korzyści.

oddłużanie spirala zadłużenia

Oddłużanie – My się na tym znamy!

Moja kancelaria nie pomoże w uzyskaniu pożyczek, czy uzyskiwaniu kredytów . My zrobimy wszystko, aby oddłużanie kredytów odbyło się w sposób prawny, a nie finansowy.

Problematyka oddłużeniowa, czy też związana otrzymaniem nakazu zapłaty wymaga precyzyjnego, skutecznego i szybkiego działania. Wielu klientów pytanie mnie, „otrzymałem nakaz zapłaty, co dalej?”. Odpowiedź jest prosta zadzwoń do mojej kancelarii a po chwili rozmowy powiem, co mogę dla Ciebie zrobić w sprawie oddłużenia lub otrzymanego nakazu zapłaty.

KONTAKT