kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
6bPRAWO GOSPODARCZE

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od formy i branży zawsze wymaga specjalistycznej pomocy prawnej. Zadaniem kancelarii jest zabezpieczenie interesów naszych klientów na każdej płaszczyźnie prawnej prowadzonej działalności.

  • – Prowadzenie negocjacji między przedsiębiorcami
  • – Postępowania o zapłatę między przedsiębiorcami, w tym powództwa na podstawie art. 299 k.s.h.
  • – Windykacja należności od przedsiębiorców
  • – Zakładanie spółek osobowych oraz kapitałowych
  • – Przekształcanie spółek osobowych oraz kapitałowych
  • – Przygotowanie uchwał oraz obsługa walnych zgromadzeń spółek
  • – Postępowanie upadłościowe i naprawcze
  • – Obsługa prawna przedsiębiorców
KONTAKT