kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
4bRestrukturyzacja firmy

 

 

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej od wielu lat prowadzę sprawy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorców oraz upadłości przedsiębiorców. W zakresie obsługi prawnej kancelaria sporządza dla klienta stosowny wniosek oraz reprezentuje go w sądzie oraz przed wierzycielami.

 

Elementarnym obowiązkiem dobrego adwokata jest przeanalizowanie sytuacji klienta poprzez określenie stanu faktycznego i dobranie do niego odpowiednich instrumentów prawnych. Klient przychodząc do kancelarii nie musi wiedzieć, czy lepsze dla niego będzie ogłoszenie upadłości firmy (przedsiębiorcy), czy restrukturyzacja firmy (przedsiębiorcy). Jako Adwokat analizuję wszystkie okoliczności sprawy i nakreślam możliwe kierunki działania.

 

Jednym z kluczowych czynników odróżniających stan faktyczny umożliwiający restrukturyzację firmy (przedsiębiorcy) od tego, który wskazuje na konieczność wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jest to, czy klient ma problemy z płynnością finansową, czy po prostu już nie ma pieniędzy na prowadzenie działalności.

 

Kancelaria współpracuje z syndykami, doradcami restrukturyzacyjnymi w celu zapewniania Klientom jak największych możliwości osiągnięcia korzystnego efektu. Adwokat Paweł Marchewka uczestniczył w przeprowadzeniu kilkudziesięciu postępowań z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorców oraz upadłości na terenie Polski.

 

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

KONTAKT