kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
2bUPADŁOŚĆ FIRMY

 

 

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej od wielu lat prowadzę sprawy z zakresu upadłości firmy (przedsiębiorców)W zakresie obsługi prawnej kancelaria sporządza dla klienta stosowny wniosek oraz reprezentuje go w sądzie oraz przed wierzycielami.

Podstawowym obowiązkiem dobrego adwokata jest przeanalizowanie sytuacji klienta poprzez określenie stanu faktycznego i dobranie do niego odpowiednich instrumentów prawnych. Klient przychodząc do kancelarii nie musi wiedzieć, czy lepsze dla niego będzie ogłoszenie upadłości firmy (przedsiębiorcy), czy restrukturyzacja firmy (przedsiębiorcy). Jako Adwokat analizuję wszystkie okoliczności sprawy i nakreślam możliwe kierunki działania.

Upadłość firmy ogłaszana jest wobec podmiotów, które są niewypłacalne. Zgodnie z prawem upadłościowym jest to stan, w którym utraciły one zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa określa, że okres trwania takiego stanu rzeczy wynosi co najmniej 3 miesiące. Warto podkreślić, że dłużnik w takiej sytuacji ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość firmy. Nie jest to tylko jego prawo.  Upadłość firmy prowadzi do likwidacji danego podmiotu gospodarczego poprzez sprzedaż majątku przy możliwie największym zaspokojeniu wierzycieli dłużnika.

Kancelaria współpracuje z syndykami, doradcami restrukturyzacyjnymi w celu zapewniania Klientom jak największych możliwości osiągnięcia korzystnego efektu. Adwokat Paweł Marchewka uczestniczył w przeprowadzeniu kilkudziesięciu postępowań z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorców oraz upadłości na terenie Polski.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

 

Upadłość firmy Wrocław – Adwokat Paweł Marchewka

telefon 731 002 140

ul. Jęczmienna 10/8, 53-507 Wrocław

KONTAKT