kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE

2bUpadłość konsumencka Częstochowa

 

Upadłość konsumencka – co to takiego ?

Istniejące zadłużenie jest zmartwieniem dla wielu Polaków. Nie od dzisiaj wiadomo, że Banki oraz inne instytucje finansowe są bardzo chętne do udzielania pożyczek i kredytów, jednakże bardzo często rygorystyczna treść umów oraz lichwiarskie odsetki sprawiają, że normalny obywatel nie ma możliwości spłacenia całości szybko rosnącego zobowiązania. Znacie ten schemat. Pożyczasz 10.000,00 zł a musisz oddać 15.000,00 zł. Spóźni się z jedną ratą choćby dzień, a Bank doliczy odsetki karne.

Na szczęście ustawodawca dostrzegł problem wielu obywateli i dał nam bardzo dobre prawne narzędzie, upadłość konsumencką. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik zyskał możliwość obrony nie tylko swojego interesu i majątku, ale tak naprawdę swojego rodzinnego bezpieczeństwa.

Ważne, aby odróżnić upadłość osób fizycznych oraz upadłości przedsiębiorcy oraz od postępowania restrukturyzacyjnego. Istnieje możliwość po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa przeprowadzić działania upadłościowe dla konsumenta. Ważne, aby pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak upadłość konsumencka przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące upadłości konsumenckiej jak i same warunki upadłości konsumenckiej znajdziesz w dalszej części tekstu.

Upadłość konsumencka w Częstochowie – jak zacząć

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, to przede wszystkim skontaktuj się ze mną. Wystarczy krótka rozmowa telefoniczna i będę wstanie Ci pokierować w zakresie postępowania upadłościowego i dalszych czynności jakie należy podjąć.

Usługi upadłości konsumenckiej w naszej kancelarii prawnej są na najwyższym poziomie. Postępowanie o upadłość konsumencką prowadzimy nie tylko w Częstochowie, ale w całej Polsce.

Dłużnik będący w stanie niewypłacalności, czyli nieradzący sobie z bieżącym regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań, ma prawo złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W sprawach upadłości osób fizycznych znaczenie ma przede wszystkim fakt oddłużenia. Funkcja windykacyjna naturalnie jest ważna, aczkolwiek nie ona stanowi główną idee upadłości konsumenckiej.

Pamiętać należy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest tylko w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nie będących wspólnikami spółek osobowych oraz kapitałowych.

Jeśli kogoś interesuje upadłość konsumencka, to zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. W naszej kancelarii prawnej działającej w procesie ogłaszania upadłości od wielu lat staramy się podejmować możliwe działania umożliwiające ogłoszenie upadłości. Moja kancelaria pomaga osobom potrzebującym.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Częstochowie

Ogłoszenie upadłości odbywa się na podstawie ustawy prawo upadłościowe i dokonywane jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Ogłoszenie upadłości poprzez sąd ma gwarantować obiektywizm w zakresie wydawania decyzji. W przypadku postępowania upadłościowego i chęci ogłoszenia upadłości należy zwracać baczną uwagę na poszczególne przepisy prawa.

Sąd ogłasza upadłość konsumencką na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Skuteczne ogłoszenie upadłości ma związek ze złożeniem wniosku prawidłowego pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie zawiłych przepisów i jak pokazuje praktyka zawodowa, osoby fizyczne nie korzystające z usługi upadłości konsumenckiej prowadzonej przez adwokata, mają problem z w pełni prawidłowym rozumieniem poszczególnych zagadnień.

W kwestii ogłoszenia upadłości ważne, aby na odpowiednim etapie postępowania upadłościowego wykonywać stosowne czynności procesowe.

We wniosku należy uzasadnić swoje żądanie oraz przedstawić składniki majątku dłużnika. Postępowanie prowadzi sąd na podstawie przepisów prawa upadłościowego. Ważnym elementem jest badanie sytuacji finansowej dłużnika. Utrata płynności finansowej prowadząca do niewypłacalności, to podstawa upadłości.

Upadłość konsumencka Częstochowa

W mojej kancelarii prawnej działającej na terenie całego kraju udzielamy wsparcia osób, które mają problemy w zakresie płynności finansowej i potrzebują pomocy w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez sąd. W przedmiocie usług dotyczących upadłości jesteśmy wstanie pomóc praktycznie w każdym stanie faktycznym. Wystarczy zadzwonić i przedstawić swoją sytuację. My poprowadzimy sprawę dalej.

Ogłoszenie upadłości Częstochowa – częste pytania

W krótki sposób odpowiem na najczęściej zadawane mi pytania.

Wiele osób pyta mnie, czy jest coś takiego jak uproszczona upadłość konsumencka. Odpowiedź jest prosta, nie ma. Konsumentom ogłoszenie upadłości odbywa się zawsze według jednej procedury. Nie ma również co do zasady upadłości układowej, o co też często pytacie. Nie jest możliwe, aby wspólnie ogłosić upadłość małżonków. Każdy z małżonków ogłosić upadłość musi samodzielnie.

Istnieje możliwość, aby umorzyć zaległości podatkowe dłużnika. Zaległości podatkowe nie są uprzywilejowane w ramach takiego postępowania.

Jest również szansa na umorzenia dla osób pełniących funkcje członków zarządu spółki.

Dla osób samozatrudnionych ogłoszenie upadłości, które obowiązuje, to tryb gospodarczy.

Nie ma możliwości upadłości likwidacyjnej dla konsumentów. W przypadku upadłości nie odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego. Rozpoczęcie restrukturyzacji możliwe jest tylko dla przedsiębiorców.

Koszty upadłości zostaną pokryte z masy upadłości. Postępowanie upadłości konsumenckiej rozpatruje sąd.

Utrata płynności finansowej, to nie to samo co niewypłacalność.

Dzięki pomocy upadłości można rozpocząć nowe życie.

KONTAKT