kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
SPECJALIZACJE
2bUPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

 

Upadłość konsumencka bywa jedynym ratunkiem dla osób, które posiadają problemy finansowe. Skuteczność tej instytucji prawa sprawia, że bardzo wiele osób gotowe jest złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Moje bogate doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej sprawiło, że sporządziłem i opublikowałem ceniony, praktyczny poradnik o upadłości konsumenckiej, w którym krok po kroku wyjaśniam na przykładach jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.

W świecie pełnym pułapek zastawianych przez Banki oraz inne instytucje finansowe coraz więcej osób traci płynność finansową i przestaje regulować swoje zobowiązania. Niejednokrotnie dodatkowym problemem jest utrata pracy lub choroba, które miały wpływ na powstanie problemów finansowych. Upadłość konsumencka służy oddłużaniu osób fizycznych i ma w efekcie przywrócić daną osobę do normalnego funkcjonowania.

Jako adwokat, w ramach sprawy o upadłość konsumencką, mogę wykonać dla klienta następujące czynności:

• Analiza sytuacji klienta oraz weryfikacja pod kątem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

• Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

• Reprezentacja na etapie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

• Reprezentacja na etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

• Prowadzenie negocjacji z wierzycielami

KONTAKT