kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
29-09
2022

Ochrona przed Komornikiem

Nie ulega wątpliwości, że wierzyciele oraz komornicy sądowi często dochodząc wierzytelności od dłużnika działają na granicy prawa a nie kiedy naruszają zapisy poszczególnych ustaw i rozporządzeń. Ku ich zdziwieniu ja podejmuje się obrony praw dłużników i zwalczam tego typu nieuczciwe praktyki.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów, otrzymanego nakazu zapłaty, komornika, oddłużenia, zabezpieczenia majątku? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Prawa dłużnika
Dłużnik tak jak każdy człowiek ma swoje prawa. Co więcej, dłużnik może podejmować wszelkie prawem przewidziane lub prawem niezabronione działania zmierzające do ochrony swoich praw jak również w przedmiocie zabezpieczenia majątku przed egzekucją czy po prostu przed wierzycielami.

Każdy człowiek ma prawo do spokojnego życia.

Jednym z podstawowych praw dłużnika jest prawo do wiedzy. Przede wszystkim dłużnik ma prawo żądać od wierzyciela informacji o swoim zadłużeniu, tj. o jego wysokości, pochodzeniu, okazaniu tytułu wykonawczego. Ponadto, dłużnik ma prawo dostępu i przeglądania akt sądowych, egzekucyjnych dotyczących jego osoby i jego sprawy.
Dłużnik ma także prawo do godnego i sprawiedliwego traktowania. Wszelkie działania wierzycieli, które naruszają zapisy prawne mogą być przedmiotem zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Coraz częściej znane są postępowania karne przeciwko wierzycielom, którzy stalkowali dłużnika lub też próbowali bezprawnie wymusić na nim określone zachowania.

Największym problem obecnie jest brak świadomości dłużników, którzy często pod naciskiem wierzycieli i komorników zamykają się w sobie i starają się odciąć od wszelkich bodźców zewnętrznych. Nierzadko tego typu sytuacje przeradzają się w choroby takie jak depresja, czy też afektywna choroba dwubiegunowa.
Spraw tego typu nie można zamiatać pod dywan. Trzeba je rozwiązywać, skutecznie rozwiązywać.
Ochrona przed Komornikiem Sądowym

Jako adwokat już od kilkunastu lat działam na rynku usług windykacyjnych, a zatem także działań tak zwanej antywindykacji. De facto od roku 2016 reprezentuję praktycznie tylko dłużników na różnych etapach ich spraw. Warto podkreślić, że ochrona przed komornikiem jest dość szerokim określeniem, gdyż pod tym terminem kryje się wiele możliwych działań.
Nasza kancelaria w ostatnich latach wypracowała autorski schemat działań antywindykacyjnych skierowanych w różnego rodzaju podmioty i postępowania, a mających na celu ochronę dłużnika oraz ochronę majątku dłużnika. Myślę, że nie przesadzę pisząc, że jesteśmy najlepsi w tym co robimy. Moje przekonanie w tym zakresie wynika z naszych osiągnięć i szacunku jakim darzą nasz choćby komornicy.
Kancelaria dysponuje wiedzą i środkami do tego, aby skutecznie walczyć w imieniu dłużnika z postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości, czy też kontrolować i nadzorować postępowanie egzekucyjne.
Wielu klientów informowało mnie o bezprawnych działaniach komorników, szczególnie podczas czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika lub u osób trzecich. Kancelaria zna proste i bardziej złożone sposoby przywołania komornika do porządku.
Ogromną rolę w naszej pracy odgrywa doświadczenie jakie mam ja i zespół ludzi pracujących ze mną. Znamy komorników, znamy sędziów i ich metody działania. Potrafimy odpowiednio antycypować i podejmować właściwe działania zapewniające osiągnięcie sukcesu.

Mamy patent na chronienie dłużników

Zabezpieczenie majątku przed egzekucją
W temacie zabezpieczenia majątku przed egzekucją powstał oddzielny wpis, dlatego też tylko wspomnę, że bardzo ważna jest profilaktyka działania. Antywindykacja jest działaniem stricte „wojennym”, czyli gdy już jest „gorąco”.
Warto zawczasu, zanim ten trudny czas nadejdzie, podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia swojego majątku oraz swoich interesów przed egzekucją i wierzycielami. Takie działanie profilaktyczne daje wielką przewagę w późniejszym postępowaniu egzekucyjnym.
Podejmując się tematyki zabezpieczania majątku przed egzekucją trzeba działać ostrożnie i przywidywać przyszłe działania wierzycieli. Zwykłe darowanie nieruchomości na członka rodziny jest wyjściem prowadzącym prosto do przegranej sprawy w przedmiocie skargi pauliańskiej i problemów z odpowiedzialnością karną. Takie rozwiązanie nie jest skuteczne. Wiedza internetowa, to za mało aby odpowiednio zabezpieczyć się przed wrogimi działaniami wierzycieli. Warto, a nawet trzeba w tym temacie oddać sprawę w ręce profesjonalistów.

Oddłużanie
Walka o sprawiedliwe traktowanie, to jedno. Podobnie zabezpieczanie majątku, blokowanie działań wierzycieli i komorników. Druga kwestia, to działania zmierzające do pozbycia się odpowiedzialności za długi. Istnieje co najmniej kilka możliwych sposób oddłużania, jednakże wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego.
Etap spraw na których klient pojawia się w kancelarii również ma duże znaczenie. Nie każdy sposób na oddłużenie może być zastosowany w każdym przypadku i na każdym etapie.
Podejmując się oddłużania należy szczegółowo przeanalizować stan faktyczny. Zweryfikować strukturę zadłużenia, sytuacje finansowo-osobistą i brać pod uwagę możliwości dłużnika. Wtedy dopiero można dopasować możliwe rozwiązania prawne do celu oddłużania. Jego rozmiar i zakres zawsze stanowią wynik tychże analiz.
Opracowany przeze mnie autorskim plan oddłużania oraz ochrony praw dłużnika ułatwia dobór odpowiednich narzędzi prawnych.
Każdą osobę w potrzebie zapraszam do konsultacji telefonicznych podczas, których dokonam wstępnej oceny prawnej i wskażę jak mogę pomóc.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

KONTAKT