kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
22-09
2022

Długi czynszowe a wykup mieszkania komunalnego

Temat wykupu mieszkania komunalnego w momencie istnienia długów czynszowych powraca do mnie jako adwokata jak bumerang. Wiele zapytań dotyczy tego wątku, szczególnie teraz gdy kończy się prawna możliwość wykupywania mieszkań komunalnych na starych zasadach.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Na wstępie, za nim przejdę do części merytorycznej dzisiejszego wpisu, pragnę wyjaśnić kwestię bardziej osobistą (o którą też dostaję pytania).
Po pierwsze, stali czytelnicy bloga zauważyli na pewno małą częstotliwość nowych artykułów. Wynika to z dwóch rzeczy. W 2021 roku pojawiła się nowa witryna internetowa związana z moją osobą jako adwokatem. Chodzi o stronę adwokatupadlosc.com, która poświęcona jest w znacznej części tematyce oddłużeniowej. Większość nowych wpisów pojawiała się na tejże stronie, właśnie w tematach upadłościowych i oddłużeniowych.
Kolejną znamienną rzeczą jest duże zainteresowanie moimi usługami. Dużo pracy nad Waszymi sprawami oderwało mnie skutecznie od pisania na blogu. Obecnie staram się ze wszystkich sił znaleźć czas na moją blogową działalność, jednakże nie jest to proste. Jednakowoż, podejmuję wyzwanie.

Wracając do meritum dzisiejszego artykułu rozpocznę od przypomnienia, że długi czynszowe, mimo że jak prawie każde roszczenie majątkowe ulegają przedawnieniu, to z punktu widzenia Gminy Wrocław ( jak każdej innej Gminy) przedawnienie nie jest równoznaczne z nieistnieniem długu. Co do zasady jest to słuszna teoria. Dług przedawniony przeistacza się w zobowiązanie naturalne i co prawda nie podlega ochronie prawnej (nie można dochodzić go sądownie), ale nadal istnieje, a tym samym może być elementem rozliczeń między stronami.
Kwestia ta jest bardzo ważna, albowiem Gmina Wrocław stoi na jednoznacznym stanowisku, że póki istnieje dług czynszowy dopóty nie ma możliwości wykupu mieszkania komunalnego. Dla Gminy dług czynszowy istnieje również wtedy, gdy Sąd oddalił powództwo Gminy wskazując, że osoba pozwana podniosła w toku postępowania sądowego zarzut przedawnienia, który okazał się procesowo skuteczny. W takiej sytuacji Gmina nie wyrazi zgody na wykup mieszkania komunalnego. Oczywiście przyjmujemy założenie, że najemca chcący wykupić przedmiotowy lokal chce skorzystać z bonifikaty a nie kupować po cenie rynkowej.

Jak już się rzekło, istnienie długu czynszowego wyklucza możliwość wykupu mieszkania. Nawet, jeśli zadłużenie czynszowe nie jest stwierdzone tytułem wykonawczym. Nawet jeśli jest przedawnione. Gmina jako właściciel danego lokalu jednostronnie decyduje, czy wyraża zgodę na jego sprzedaż za bonifikatą czy też nie.

Najemcy w przypadku odmowy Gminy przysługuje możliwość odwołania się do sądu, jednakże skuteczność takiego działania w dużym stopniu zależy od indywidulanego charakteru sprawy.

Kwestia zadłużenia czynszowego wobec Gminy Wrocław, to temat dość złożony. Wiele osób zapomina lub nie wie, że ma prawo i możliwość zweryfikować twierdzenia Gminy. Przykładowo nasza kancelaria pomogła już wielu osobom w przedmiocie długów czynszowych. Pomagamy przede wszystkim w sprawdzeniu rzeczywistego stanu faktycznego i podjęcia odpowiednich czynności prawnych zmierzających do uwolnienia klienta od odpowiedzialności za zadłużenie czynszowe.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie klienta do procesu wykupu mieszkania komunalnego.

Elementem regularnie powtarzalnym jest niewłaściwe podejście Gminy Wrocław, która poprzez swoich pracowników i kancelarie zewnętrzne często wprowadza konsumentów w błąd i wykorzystuje presje wynikającą z naturalnego układu sił na linii Urząd-konsument. Niestety wiele osób zakłada, że urzędnik gminny chce pomóc więc można mu zaufać. W efekcie tego konsument zostaje pozbawiony swoich praw do obrony, a jedyny interes jaki został w tej sprawie brany pod uwagę, to interes urzędniczy. Przykre to, aczkolwiek niezwykle prawdziwe.

Ze swojej strony mogę tylko zachęcać do kontaktu z moją kancelarią. Staramy się pomóc wszystkim, aczkolwiek pierwszy krok musicie uczynić Wy, zgłaszać się do nas.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT