kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
17-09
2018

Przedawnienie długów czynszowych

Gminne pozwy o zapłatę zaległego czynszu lub odszkodowania za bez umowne korzystanie z lokalu dotyczą roszczeń, które ulegają przedawnieniu. Sąd nie bada przedawnienia z urzędu. Pozwany sam musi podnieść stosowny zarzut.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Roszczenie o zapłatę czynszu, jak również roszczenie o zapłatę odszkodowania za bez umowne korzystanie z lokalu są roszczeniami okresowymi.
Zgodnie z art. 118 k.c. termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi 3 lata, w związku z powyższym roszczenia dotyczące okresu powyżej trzech lat od dnia złożenia w sądzie pozwu uległy przedawnieniu. W tym stanie rzeczy żądania pozwu, co do kwot odpowiadających za okres powyżej trzech lat od dnia złożenia w sądzie pozwu są całkowicie bezzasadne i jako takie powinny być oddalone. Warunek, pozwany musi złożyć stosowny zarzut w toku postępowania, albowiem sąd nie bada przedawnienia z urzędu.

Bardzo wiele spraw, z tematyki związanej z płatnościami na rzecz gminy, jakie do mnie trafiają dotyczy roszczeń, które przynajmniej w jakiejś części są przedawnione. W zakresie takiego roszczenia obrona będzie polegała na podniesieniu zarzutu przedawnienia w stosunku do tej części roszczenia, która faktycznie mu uległa.
Podstawowy problem, jaki pojawia się przy sprawach roszczeń gminy, to obliczenie owego przedawnienia, albowiem dokumentacja w postaci kartotek finansowych, które załączone są do pozwu wydaje się być dokumentem o zaszyfrowanej treści. Wiele osób mylnie oznacza okres przedawnienia, gdyż nieprawidłowo odczytuje informacje zawarte w rzeczonym dokumencie.

Doświadczony w bojach z gminą adwokat nie będzie mieć żadnego problemu z wskazaniem dokładnego okresu przedawnienia oraz wygraniem w tym przedmiocie procesu. Koszty spraw tego typu są minimalne, a korzyści ogromne, gdyż to adwokat bierze na siebie wszystkie obowiązki w związku z wygraniem postępowania sądowego.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.
Jak wygrać sprawę z Gminą. Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT