kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
15-02
2017

Obrona przed długami czynszowymi

Jako adwokat od lat prowadzę sprawy osób, które Gmina Wrocław pozwała do sądu o zapłatę zaległego czynszu za mieszkanie. Często pozwani nie zdają sobie sprawy, że przysługuje im kilka możliwości skutecznej obrony. Ja pomagam im podjąć tę skuteczną obronę i chronię ich przed zadłużeniem.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za długi czynszowe względem Gminy odpowiada każdy pełnoletni lokator danej nieruchomości. Wyobraźmy sobie przykładową sytuację. Tomasz Nowak wraz z żoną, 19 letnią córką i 15 letnim synem mieszka w lokalu najmowanym od Gminy. Tomasz Nowak jest głównym najemcą lokalu i to on oraz żona widnieją na umowie najmu spisanej z Gminę. W pewnym momencie rodzina zaprzestała regulowania rachunków za czynsz. W takiej sytuacji, Gmina ma prawo żądać zapłaty od Tomasza Nowaka, jego żony oraz pełnoletniej córki. Przy, czym córka odpowiada tylko za okres od dnia, kiedy osiągnęła pełnoletność.

Tomasz Nowak wraz z żoną i córką są dłużnikami solidarnymi, co oznacza, że każde z nich zobowiązane jest do zapłaty pełnej kwoty długu, a w przypadku spłaty długu przez jednego z nich, ma on roszczenie regresowe wobec pozostałych dłużników. Kwestia odpowiedzialności dzieci za długi czynszowe, to zazwyczaj istotny problem, albowiem dziecko w pewnym momencie wyprowadza się od rodziców i tworzy własne gospodarstwo domowe pod nowym adresem (nie ma znaczenia adres zameldowania). W tym miejscu należy podkreślić, że gmina może żądać zapłaty od osób, które zamieszkiwały dany lokal w okresie, za jaki dochodzona jest należność. Zatem, jeśli w naszej przykładowej rodzinie córka wyprowadziła się i mieszka pod innym adresem, to za długi będzie odpowiadał tylko za ten okres, kiedy mieszkał razem z rodzicami i była już pełnoletnia.

Gmina przygotowując dane o zadłużeniu i tworząc pozew nie dokonuje weryfikacji, kto tak naprawdę mieszka w danym lokalu i opiera się na danych wynikających z bazy ewidencji ludności, czyli z adresów zameldowania (co jest błędem). Kolejną szansą dla pozwanych na obronę jest przedawnienie roszczeń. Zdarza się, nie rzadko, że gmina pozywa za roszczenia, które są już przedawnione. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, jednak pozwany może podnieść zarzut przedawnienia i dzięki temu wygrać proces i uwolnić się od odpowiedzialności za dług.

Następnym ważnym elementem jest ciężar dowodowy i jego rozłożenie w procesie sądowym.
Przykładowo, to po stronie pozwanego istnieje obowiązek udowodnienia faktów, na które się powołuje, zatem musi on wykazać np. fakt mieszkania pod innym adresem od konkretnej daty lub że dane roszczenie uległo przedawnieniu. Dowodami mogą być stosowne dokumenty lub zeznania świadków. Natomiast, powód ma obowiązek udowodnienia roszczenia i wykazania jego wysokości.
Wielu pozwanych, którzy wyprowadzili się z zadłużonego mieszkania gminnego napotyka poważne problemy w zakresie doręczenia korespondencji sądowej. Często pozwani dowiadują się o toczącym się postępowaniu dopiero na etapie egzekucji prowadzonej przez komornika. Nakaz zapłaty w tym momencie jest już prawomocny i został zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a komornik na podstawie takiego tytułu wykonawczego prowadzi egzekucję. Na szczęście, taka sytuacja nie musi oznaczać końca możliwości obrony przez wierzycielem, jakim jest gmina. Istnieją instrumenty prawne, takie jak wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, czy zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dzięki którym nadal można uwolnić się od odpowiedzialności za długi.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT