kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
31-10
2018

Długi czynszowe a zameldowanie

Gmina Wrocław cały czas stoi na stanowisku, że fakt zameldowania stanowi podstawę obowiązku zapłaty czynszu za najmowany od gminy lokal.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Kierując się tym przekonaniem Gmina występuje z pozwami o zapłatę przeciwko wszystkim pełnoletnim osobom zameldowanym w danym lokalu.
Moja wieloletnia praktyka wskazuje, że takie podejście gminy jest błędne i nieznajdujące uzasadnienia w przepisach prawa. Należy zwrócić uwagę na podstawową różnicy między zameldowaniem a miejscem zamieszkania. Kodeks cywilny posługuje się terminem „miejsce zamieszkania”, czyli miejsca, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie ma w nim mowy o zameldowaniu.
Zameldowanie jest częścią prawa administracyjnego i ma charakter wyłącznie rejestracyjny.
Bardzo trafnie kwestię różnic tych zagadnień opisał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 lutego 2014r. sygn. akt IV CZ 114/13 „ Fakt zameldowania osoby fizycznej w określonym lokalu nie przesądza o jej miejscu zamieszkania i nie stanowi okoliczności decydującej…”.
Powód ma prawo twierdzić, że pozwany zamieszkuje pod danym adresem i wskazywać jako dowód meldunek pozwanego. W sytuacji kiedy pozwany nie zgadza się z taką tezą może przedstawić swoją wersję, ale zgodnie z art. 6 k.c. i 232 k.p.c., to pozwany chcąc z danego faktu wywodzić skutki prawne musi ów fakt udowodnić. Dopiero w momencie udowodnienia tej okoliczności sąd będzie mieć podstawę do oddalenia powództwa. W przypadku braku działania ze strony pozwanego sąd uzna tezy powoda za udowodnione i zasądzi roszczenie zgodnie z treścią pozwu.
Jako adwokat służę pomocą w zakresie konsultacji prawniczych, jak również sporządzenia stosownych pism do sądu. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi działać w sprawach bardzo skutecznie i tym samym chronić moich klientów przed urzędniczym atakiem na ich dobra.
Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.
Jak wygrać sprawę z Gminą? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT