kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
18-03
2019

Długi czynszowe rodziców

Odpowiedzialność za długi czynszowe spowodowane przez rodziców może dotknąć również dzieci, jeśli są spełnione konkretne warunki.

Potrzebujesz pomocy w temacie długów czynszowych? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za długi czynszowe względem Gminy odpowiada każdy pełnoletni lokator danej nieruchomości. Zatem muszą istnieć dwie przesłanki, które uruchamiają ową odpowiedzialność. Dana osoba musi być pełnoletnia i mieszka ona w nieruchomości, której dotyczy sprawa. A contrario, jeśli któraś z tych przesłanek nie występuje, to rzeczona odpowiedzialność nie powstaje.

Kwestia odpowiedzialności dzieci za długi czynszowe, to zazwyczaj istotny problem, albowiem dziecko w pewnym momencie wyprowadza się od rodziców i tworzy własne gospodarstwo domowe pod nowym adresem (nie ma znaczenia adres zameldowania). W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że gmina może żądać zapłaty od osób, które zamieszkiwały dany lokal w okresie, za jaki dochodzona jest należność. Zatem, jeśli przykładowo córka wyprowadziła się i mieszka pod innym adresem, to za długi będzie odpowiadał tylko za ten okres, kiedy mieszkał razem z rodzicami i była już pełnoletnia.

Warto nadmienić, że w wyżej opisanym stanie faktycznym nie ma znaczenia pokrewieństwo, albowiem nawet w sytuacji kiedy w lokalu gminny mieszka dwóch pełnoletnich kolegów, to oboje oni odpowiadają za zobowiązania czynszowe.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Przedawnienie długów. Dowiedz się więcej.
Jak nie dać się pokonać Gminie? Sprawdź co możesz zrobić.

KONTAKT