kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
11-09
2019

Upadłość konsumencka a choroba dwubiegunowa

Choroba potocznie zwana dwubiegunówką jest częstym powodem powstania problemów finansowych, co efekcie prowadzi do konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Prawidłowa nazwa jednostki chorobowej, to choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), dawniej zwana psychozą maniakalno-depresyjną.

Choroba afektywna dwubiegunowa składa się z epizodów depresyjnych, maniakalnych i mieszanych.
Epizody, to okresy o niesamowicie intensywnych stanach emocjonalnych . Przykładowo, epizod maniakalny, to stan nadmiernych emocji związanych z poczuciem szczęścia, wzrostem aktywności oraz zawyżonej samooceny. W efekcie emocje, te prowadzą do impulsywnych i lekkomyślnych zachowań.

Zarówno depresja, jak i mania mają różne natężenie. Występują w stanie łagodnym jak również ciężkim, czasami nawet z objawami psychotycznymi takimi jak omamy czy urojenia.

Warto zwrócić uwagę, że psychiatrzy będący biegłymi sądowymi stoją na stanowisku, że mania (epizody maniakalne) jest chorobą znoszącą poczytalność. Zatem, w przypadku upadłości konsumenckiej, choroba ta może być wyjaśnieniem powstania problemów finansowych. Co za tym idzie, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oczywiście, jak zawsze w sądzie, takie okoliczności muszą zostać udowodnione. Najlepiej przedstawić dokumentację medyczną, która potwierdzi przebieg choroby, wpływ choroby na funkcjonowanie dłużnika oraz skutki z jakimi się wiąże.
Osobiście przeprowadziłem wiele postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób, które chorują na chorobę afektywną dwubiegunową i każde z nich zakończyło się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Jeśli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to jak zawsze zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 731 002 140 lub e-mailem kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Bezpłatnie ocenię sprawę i podpowiem jakie dalsze kroki należy podjąć.

Korzystając z usług mojej kancelarii mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność i skuteczność wyróżniają mnie pośród innych kancelarii dostępnych na rynku usług prawniczych. Sprawę prowadzę osobiście, a nie przez zatrudnionych pracowników lub aplikantów, którzy dopiero się uczą zawodu.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT