kajdanki
W przypadku nagłych zdarzeń takich jak zatrzymanie osoby bliskiej przez policję, ABW, CBA, CBŚ lub inne służby należy kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 731 002 140.

W pierwszej kolejności kancelaria ustali miejsce i przyczynę zatrzymania. Następnie udzielona zostanie niezwłoczna pomoc prawna.

Tylko szybka reakcja pozwoli na prawidłowy tryb działania i przede wszystkim zapewni uniknięcia błędów osoby zatrzymanej, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na ewentualny proces.

Pamiętaj, że osoba zatrzymana często poddana jest dużej presji i może podejmować błędne decyzje. Organizując jej pomoc prawną udzielasz najlepszego możliwego wsparcia.
+48 731 002 140
kancelaria@adwokatmarchewka.pl
Blog
25-05
2020

Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka ma decydujący wpływ na toczące się postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika. Istnieje bezpośrednia korelacja w relacji upadłość konsumencka a komornik.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej lub upadłości firmy? Skontaktuj się teraz!
telefonicznie: 731 002 140
lub e-mailem: kancelaria@adwokatmarchewka.pl

 

Wiele osób pyta, czy prowadzone przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego jest przeszkodą w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Odpowiedź jest prosta nie jest to bezpośrednia przeszkoda. Oczywiście można wyobrazić sobie takie stany faktyczne, w których prowadzone postępowanie egzekucyjne może w jakiś sposób wpływać na sens czy przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednakże nie będzie stanowiło to przeszkody uniemożliwiającej osiągnięcie celu jaki jest upadłość konsumencka.

W momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania egzekucyjne powinny ulec umorzeniu. Również takie, które skierowane są przeciwko składnikowi majątkowemu w postaci nieruchomości. Sąd wyznacza syndyka, który przejmie prowadzenie spraw majątkowych dłużnika/upadłego, w tym będzie zbiorczo prowadził sprawy wierzycieli w stosunku do tegoż dłużnika/upadłego.
Co więcej, komornik może stać się wierzycielem dłużnika/upadłego w przypadku, w których powstały koszty egzekucyjne, które w toku dotychczasowego postępowania egzekucyjnego nie zostały pokryte.

Podsumowując, najłatwiej jest określić, ze postępowania egzekucyjne nie stanowią przeszkody do prowadzenia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej, ale mogą modyfikować sposób postępowania dłużnika/upadłego oraz wpływać pośrednio na działania podejmowane w toku postępowania o upadłość konsumencką. Niezależnie, czy masz przeciwko sobie sprawę prowadzoną przez komornika, czy też nie masz, to może starać się o upadłość konsumencką.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce upadłości:
Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.
Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.
Upadłość konsumencka krok po kroku.
praktyczny poradnik.

KONTAKT